Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

MsÚ Prešov

Akčný plán 2014

Odkaz na stiahnutie

Formuláre pre žiadosti

pdfword Prehľad žiadostí odboru sociálnych služieb MsÚ Prešov

pdfword Smernica primátora mesta Prešov SP-45

Názov žiadostiPDFWORD
Žiadosť o nájomný malometrážny bezbariérový byt pdf word
Žiadosť o opakovaný nájom bytu pdf word
Žiadosť o súhlas k prihláseniu na trvalý (prechodný) pobyt v nájomnom byte pdf word
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa pdf word
Žiadosť o jednorazovú dávku pre rodiny s nezaopatrenými deťmi pdf word
Žiadosť o jednorazovú dávku pre seniorov a občanov v hmotnej núdzi pdf word
Žiadosť o posúdenie odkázanosti pdf word
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby pdf word
Žiadosť o požičanie pomôcky pdf word
Záznam o požičaní a vrátení pomôcky pdf word
Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby v jedálni a opakovanej dávky sociálnej pomoci pdf word
Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby - monitorovanie a signalizácia pomoci pdf word
Žiadosť o poskytnutie dotácie v roku 20.. pdf word
Správa o vyúčtovaní finančnej dotácie na podporu projektov v sociálnej oblasti pdf word
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby na podporu rodiny s deťmi pdf word
Žiadosť o vydanie potvrdenia o splnení podmienky na účely poskytnutia osobitnej zľavy na cestovnom v MHD pdf word
Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti pdf word

Všeobecné

Všeobecné záväzné nariadenia mesta Prešov, týkajúce sa sociálnych služieb

  • VZN 7/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 4/2012 o sociálnych službách, o spôsobe určenia a výške úhrad za sociálne služby poskytované mestom Prešov a o zmene a doplnení VZN 1/2009 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom mesta: dokument
  • VZN 4/2012 o sociálnych službách, o spôsobe určenia a výške úhrad za sociálne služby poskytované mestom Prešov a o zmene a doplnení VZN mesta Prešov č. 1/2009 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom mesta: dokument
  • VZN 5/2011  o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Prešov:dokument
  • VZN 1/2009 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom mesta:dokument
  • VZN 149/2005 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov: dokument

 

Návštevnosť

Spolu:247216
Včera:26
Dnes:15