Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Najnovšie články

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25

Sociálny Prešov a jeho projekty

Prinášame krátky pohľad na jedno zo stretnutí, ktoré sa konalo v rámci projektu „Babka, dedko, nájdeme sa ...?“. Je to projekt Inge a Renátky zo Sociálneho Prešova a OZ TOLAMIR v spolupráci so ZpS Harmónia na Cemjate pri Prešove a Detským domovom na Požiarnickej 3 v Prešove.

Čítať ďalej...

babka dedko najdeme sa

Staroba patrí do životného obdobia každého človeka. Je to časový úsek, ku ktorému všetko smeruje, aby človek mohol lepšie pochopiť zmysel života. Starneme od chvíle, ako sme sa narodili. Každý z nás musí prežiť svoju mladosť aby mohol zostarnúť. Aj to dobré, aj to zlé.

Čítať ďalej...

generačné stretnutie

Ranné vykukávajúce teplé slnečné lúče predpovedali, že nás čaká pekný deň.  Úprimne povedané, tešili sme sa tomu, pretože to bol deň, na ktorý sme naplánovali jedno medzi generačné stretnutie. Od nápadu, ktorý skrsol v hlavách Mgr. Inge Doležalovej a Mgr. Renáty Kukovej uplynul nejaký čas.

Čítať ďalej...

dobrý trh 2013

DOBRÝ TRH navštívilo cca 200 občanov mesta Prešova a jeho okolia dňa 23.05.2013, aby videli, čo sa na trhu ponúka. Priestor PKO Čierny orol využilo 22 mimovládnych organizácií, chránených dielni, zariadení pre seniorov a denných stacionárov k tomu, aby prezentovali výrobky svojich klientov a členov.

Čítať ďalej...

súťaž bariéry

Vaše fotky bariér a prekážok s ktorými sa môžu stretnúť telesne postihnutí pri potulkách metropolou Šariša.

Čítať ďalej...

Strana 18 z 18

Návštevnosť

Spolu:197155
Včera:70
Dnes:4