Kvetináč pred sadením a dnes:Všimli sme si, že pred našim panelákom sú dva úplne zarastené kvetináče, a keďže v našom meste prebieha projekt Adoptuj si kvetináč, rozhodli sme sa spríjemniť si jedno popoludnie s deťmi práve zveľadením týchto kvetináčov. Nielen, že sme tým upravili priestranstvo pred panelákom, ale strávili spolu s rodinou aj príjemný čas, ktorý bol pre deti aj „hravo-pracovný“.

Jana Kadaňková
Foto: Jana Kadaňková
zverejnila: -rk-