Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP
invalid prehliadka

Sociálna poisťovňa zaznamenáva zvýšený záujem otázok invalidných dôchodcov, v ktorých sa zaujímajú o dôvody vedúce k pozastaveniu vyplácania ich invalidných dôchodkov. Upozorňujeme, že ide o prípady, kedy si dôchodcovia na pošte neprevzali listovú zásielku zo Sociálnej poisťovne a následne sa nedostavili na kontrolnú lekársku prehliadku.

Po prvom predvolaní Sociálna poisťovňa posiela ďalšie výzvy na dostavenie sa na kontrolu posudkovým lekárom. Ak poberateľ invalidného dôchodku nereaguje ani na opakované výzvy a nepríde na kontrolnú lekársku prehliadku, Sociálna poisťovňa mu výplatu dôchodku zastaví. Kontrolné lekárske prehliadky (samozrejme, u tých invalidných dôchodcov, kde je možná zmena zdravotného stavu) sa vykonávajú v závislosti na povahe, dynamike a predpokladanom vývoji zdravotného stavu, spravidla do troch rokov.

Sociálna poisťovňa preto upozorňuje poberateľov invalidných dôchodkov, aby si preberali oznámenia o predvolaní na kontrolné lekárske prehliadky (KLP). Bez absolvovania takejto prehliadky nie je podľa zákona možné invalidný dôchodok vyplácať.

Sociálna poisťovňa k 31. 12. 2012 vyplácala spolu 227 801 invalidných dôchodkov. Z toho bolo vyplácaných 113 382 invalidných dôchodkov s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť do 70 % a ďalších 114 419 invalidných dôchodkov s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70 %.Priemerný vyplácaný invalidný dôchodok (do 70 %) predstavuje 189,32 eur a invalidný dôchodok (nad 70 %) je 332,46 eur.

-rk-
zdroj: socpoist.sk

Súvisiace články

Neboli nájdené žiadne súvisiace články


Návštevnosť

Spolu:212219
Včera:42
Dnes:17