Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Komora SP a ASP

komora sp asp

Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce je nezávislá, nepolitická, samosprávna profesijná organizácia, ktorá združuje sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce v Slovenskej republike.Vážené členky a členovia,
vážené hosťujúce členky a členovia Slovenskej komory SP a ASP.
Pihovárame sa vám v tieto letné dni, aby sme Vás informovali o dianí v komore a o aktivitách, ktoré pre Vás pripravujeme.

Čítať ďalej...

Vážené sociálne pracovníčky a pracovníci, asistentky a asistenti sociálnej práce a hosťujúce členky a členovia Slovenskej komory SP a ASP.

Čítať ďalej...

Vážené sociálne pracovníčky a pracovníci, asistentky a asistenti sociálnej práce a hosťujúce členky a členovia Slovenskej komory SP a ASP.

Čítať ďalej...

OZ Mládež ulice a Katedra sociálnej práce a sociálnych vied UKF v Nitre Vás v rámci medzinárodného projektu YouthLab podporeného programom Erasmus+ pozývajú na medzinárodnú, vedeckú, odbornú konferenciu s názvom Práca s mládežou – výzvy a trendy.

Čítať ďalej...

V pomáhajúcich profesiách sa supervízia etablovala ako metóda kontinuálneho zvyšovania profesionálnej kompetencie pomáhajúcich pracovníkov, ktorá vedie pracovníkov k samostatnému vykonávaniu profesie, chráni klientov pred nekompetentnými a potenciálne škodlivými intervenciami a súčasne chráni status profesie ako takej.

Čítať ďalej...

Vedeli ste, že aj sociálna práca má svoj svetový deň? Toho roku ním bude utorok 15. marec a nosnou témou, vyhlásenou Medzinárodnou federáciou sociálnych pracovníkov, je podpora dôstojnosti a hodnoty ľudí.

Čítať ďalej...

Vážené sociálne pracovníčky a pracovníci, asistentky a asistenti sociálnej práce a hosťujúce členky a členovia Slovenskej komory SP a ASP.

Čítať ďalej...

Zriadená zákonom č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čítať ďalej...

Návštevnosť

Spolu:247881
Včera:13
Dnes:5