Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Zriadená zákonom č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  • Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce je nezávislá, nepolitická, samosprávna profesijná organizácia, ktorá združuje sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce v Slovenskej republike.
  • Sídlo komory je v Bratislave, Mokrohájska cesta 3.
  • Komora plní a zabezpečuje plnenie úloh stanovených komore zákonom, štatútom a ďalšími vnútornými predpismi komory.
  • Komora spolupracuje s orgánmi verejnej správy, stavovskými organizáciami, vzdelávacími inštitúciami a s ďalšími právnickými a fyzickými osobami.

Dôležité informácie o poslaní komory, členstve, samostatnej praxi a aktivitách komory nájdete: http://socialnapraca.sk/

pdfŠtatút komory

zverejnila: -rk-

Návštevnosť

Spolu:240192
Včera:79
Dnes:42