Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

ZOM Prešov - občianske združenie ľudí so zdravotným postihnutím

zom

Sídlo združenia: Karpatská 18
PSČ: 080 01
Mesto: Prešov
Právna forma: občianske združenie so štatútom chránenej dielne
Štatutárny zástupca: Boris Klohna
Telefón: 051 / 770 1499
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.zompresov.sk

O združení

Poslaním občianskeho združenia ZOM Prešov je mnohostranná podpora kvality života ľudí so zdravotným postihnutím s dôrazom na mládež s telesným hendikepom. Chceme, aby si ľudia so zdravotným postihnutím, ale aj široká verejnosť, uvedomili, že v mnohých prípadoch človeka s postihnutím neobmedzuje samotný hendikep, ale schody, úzke dvere, chýbajúca pomocná ruka asistenta, nedostatok informácií, či neprispôsobený dopravný prostriedok. A to je dobrá správa, lebo všetky vymenované technické a ľudské prekážky dokážeme odstrániť. Práve preto ich každý deň pomáhame odstraňovať.

Poskytujeme odborné poradenstvo najmä pri vybavovaní úradných záležitostí. Prepravujeme klientov v bezbariérových autách našej prepravnej služby. Pomáhame nachádzať vhodných osobných asistentov prostredníctvom našej Agentúry osobnej asistencie. Záujemcom pomáhame nájsť si prácu cez našu Agentúru podporovaného zamestnávania. Dávame príležitosť pre zábavu, kultúrne a spoločenské vyžitie, tiež neformálne vzdelávanie, organizovaním hromadných podujatí. Podporujeme výtvarný a umelecký talent morálne aj finančne v bezbariérovej Galérii Abilympiáda. Vydávame aj odborné publikácie pre danú problematiku. Zastupujeme záujmy komunity pred odbornou i laickou verejnosťou, pri legislatívnych iniciatívach a pod.

Organizácia má 330 členov z celého Slovenska Rozumieme našej cieľovej skupine, do ktorej sami patríme.


 

Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc

psrp

Sídlo spoločnosti: Štúrova 23
PSČ: 080 01
Mesto: Prešov
Štatutárny zástupca: Mgr. Ľuboš Klimek
Kontakt pre projekt:    poradensko-vzdelávacie školenia, špecializované
sociálne poradenstvo a domov na pol ceste
Telefón: 051/7721737, 0903040530, 0918644817
E-mail 1, E-mail 2: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.psrp.sk

O spoločnosti

Cieľové skupiny:
sociálne vylúčení občania, mládež bez podpory rodiny, mládež z detských domovov

Informácia o aktivite:
poradensko-vzdelávacie školenia, špecializované sociálne poradenstvo, domov na pol ceste

Popis činnosti:
Občianske združenie Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc - PSRP je mimovládna, nezisková a nezávislá organizácia so sídlom v Prešove, ktorá vznikla v roku 2003 registráciou na Ministerstve vnútra SR. Poslaním združenia je zlepšovanie spoločenského postavenia sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva a udržateľného rozvoja komunít. Venujeme sa mládeži v ohrození: mládež v detských domovoch a po odchode z detských domovov, mládež, ktorá má súdom nariadené výchovné povinnosti a obmedzenia, mládež v ťaživej sociálnej situácii a pod.. Združenie zriadilo a zabezpečuje registrované sociálne služby: špecializované sociálne poradenstvo a domov na pol ceste. Činnosť združenia je podporovaná z finančných príspevkov, grantových projektov, dotácií, poukázaných 2 % z dane z príjmu, darov a pod..

Fotogaléria

fotkafotkafotka


 

Relevant, n.o.

Sídlo spoločnosti: Svätoplukova 11
PSČ: 080 01
Mesto: Prešov
Štatutárny zástupca:  
Marek Ilenin
Kontakt pre projekt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.relevant.sk

logo

O nás

Cieľové skupiny
Seniori, sociálne vylúčení občania, občania z málo podnetného prostredia

Popis činností:
Nezisková organizácia RELEVANT vznikla 15. 12. 2006 a jej hlavným poslaním je prostredníctvom aktivít vytvárať prostredie, kde sa budú budovať a rozvíjať medziľudské vzťahy na základe kresťanskej viery a princípov. Vytvárame priestor pre aktivity s preventívnym zameraním pred nežiaducimi spoločenskými javmi, so snahou prispieť k pozitívnemu smerovaniu detí, dorastu a mládeže a vedieme ich k vzťahu k spoločnosti a ochrane životného prostredia.

Snažíme sa vytvoriť možnosti pre voľno-časové aktivity v oblastiach, ktoré sú v našom regióne málo rozvinuté. Našou túžbou je pomôcť ľuďom, ktorí sa nachádzajú v životných krízach, izolácii, núdzi, poskytnúť im pomoc duchovnú, duševnú a materiálnu. Cieľom je zmena kvality života jednotlivcov, ako aj rodín, ich rozvoj a reintegrácia, resp. inklúzia do spoločnosti, ak je to nutné. Organizujeme aktivity, ktoré sú zamerané na tréning a výchovu pracovníkov s vyššie uvedenými skupinami a pomáhame neformálnym skupinám s rovnakým zameraním. Tým chceme prispieť k zdravému rozvoju celej spoločnosti.

Aktivity organizujeme za pomoci vyše 40 dobrovoľníkov, ktorí sa aktívne zapájajú do prípravy a realizácie troch hlavných oblastí, ktorým sa venujeme:

 • práca s klientkami z domova na pol ceste Hniezdo,
 • práca s mládežou v meste Prešov,
 • práca so seniormi prostredníctvom opatrovateľskej a návštevnej služby.

Prevádzka zariadenia sociálnych služieb – Domov na pol ceste Hniezdo

Samotné Hniezdo je  4 – izbový byt, kde je vytvorených 5 miest pre mladé ženy, ktoré po skončení pobytu v detskom domove hľadajú nielen strechu – dom, ale hlavne domov a miesto v živote. Hniezdo je teda akousi  prechodnou stanicou na pol ceste k vlastnému bývaniu a zaradeniu sa do života, tu sa im dostáva pomoci v rôznych oblastiach:

 • ubytovanie a to na určitý čas, zväčša jeden rok z možnosťou predĺženia ak vidíme, že daná klientka pracuje na svojom osamostatňovaní. Snažíme sa, aby náš štvorizbový byt bol pre dievčatá domovom, no nie tým trvalým, ale prechodným, z ktorého raz odídu do svojho vlastného.
 • prípravu na prácu prostredníctvom doučovania, nácvikom zručností, kurzami, sa snažíme tiež komunikovať s potencionálnymi zamestnávateľmi, aby dali šancu týmto dievčatám, pomáhame vybaviť absolventskú prax či brigády. Počas pracovnej terapie vyrábajú klientky rôzne výrobky, ktoré predávajú na trhoch či jarmokoch,
 • pracovnú terapiu, čo je odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením sociálnej pracovníčky. Tá je v našom zariadení zamestnaná na plný úväzok aj vďaka podpore  Nadácie SPP,
 • kurzy varenia, pečenia, keďže naučiť sa variť, piecť a vedieť výhodne nakúpiť, je pre samostatný život veľmi dôležité. Preto sa venujeme rozvoju aj týchto oblastí
 • sociálne poradenstvo, ktorého cieľom je posúdiť povahu problému klienta, poskytnúť mu základné informácie o možnostiach riešenia a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Taktiež je to sprevádzanie a pomoc pri uplatňovaní práv,
 • emocionálna pomoc a duchovné vedenie. Snažíme sa byť pre naše klientky nielen sociálne pracovníčky, ale osoby, u ktorých nájdu vždy bezpečné miesto v prípade, že sa chcú porozprávať, posťažovať, zveriť. Taktiež sa snažíme viesť naše klientky k viere v Boha, ak vidíme, že majú samé o to záujem. Robíme tak preto, že sme sami spoznali, že viera v Boha dáva životu zmysel, nádej, silu a uzdravenie.

Tieto mladé ženy majú možnosť učiť sa rozvíjať životné zručnosti, pripravovať sa na povolanie (prípadne ukončiť školu) a tiež budovať vzťahy s ľuďmi z cirkevného zboru a zároveň dobrovoľníkmi, ktorí prichádzajú občasne na výpomoc ( varenie, pečenie, doučovanie, trávenie spoločného voľného času). 

Práca s mládežou

Hlavným poslaním je prostredníctvom aktivít vytvárať prostredie, kde sa budú budovať a rozvíjať medziľudské vzťahy na základe kresťanskej viery a princípov. Vytvárame priestor pre aktivity s preventívnym zameraním pred nežiaducimi spoločenskými javmi, so snahou prispieť k pozitívnemu smerovaniu detí, dorastu a mládeže a vedieme ich k vzťahu k spoločnosti a ochrane životného prostredia.

Snažíme sa vytvoriť možnosti pre voľno-časové aktivity v oblastiach, ktoré sú v našom regióne málo rozvinuté. Našou túžbou je pomôcť ľuďom, ktorí sa nachádzajú v životných krízach, izolácii, núdzi, poskytnúť im pomoc duchovnú, duševnú a materiálnu. Cieľom je zmena kvality života jednotlivcov, ako aj rodín, ich rozvoj a reintegrácia, resp. inklúzia do spoločnosti, ak je to nutné. Organizujeme aktivity, ktoré sú zamerané na tréning a výchovu pracovníkov a pomáhame neformálnym skupinám s rovnakým zameraním. Tým chceme prispieť k zdravému rozvoju celej spoločnosti. Aktivity organizujeme za pomoci vyše 40 dobrovoľníkov, ktorí sa aktívne zapájajú do prípravy a realizácie troch hlavných oblastí, ktorým sa venujeme:

 • práca s mládežou pri Evanjelickom cirkevnom zbore v Prešove,
 • práca so stredoškolskou mládežou v meste Prešov,
 • práca s marginalizovanou mládežou (deti z detských domovov, odchovanci detských domovov - „domováci“ , rómska mládež).

V jednotlivých oblastiach organizujeme:

 • kluby pre mládež (3 stretnutia týždenne),
 • víkendové vzdelávacie pobyty pre dobrovoľníkov,
 • letné tábory, anglické konverzačné tábory a športové podujatia.,

Kluby sa organizujú pomocou troch tímov dobrovoľníkov, každý týždeň s výnimkou letných prázdnin. Cieľom týchto klubov je zmysluplné trávenie voľného času, ale aj vedenie mladých ľudí k zodpovednosti a ohľaduplnosti voči svojmu okoliu. Klubová činnosť zároveň podporuje budovanie vzťahov medzi mládežou a rozvíjanie biblických vedomostí. Našou túžbou je vytvoriť autentické prostredie, kde sa mládež bude cítiť dobre a bude prežívať radostné chvíle v spoločenstve.

Chceme budovať ich hodnoty na dobrom príklade a zároveň ich naučiť robiť niečo pre iných. Pracovať nielen smerom do vnútra organizácie, ale aj mimo nej. Počas tohto roku sme pripravovali kluby pre tri vekové kategórie: dorast, stredoškolskú mládež, staršiu mládež, aj pracujúcich.

Diakonia - Práca so seniormi v rámci opatrovateľskej a návštevnej služby

Osobné skúsenosti potvrdili, že je mnoho starých ľudí, ktorí potrebujú pomoc či už s nákupom, podaním liekov, opaterou a pod. Preto túto službu vnímame ako veľmi potrebnú a žiadanú. V nasledujúcom texte je vypísaných niekoľko, nie však všetky veci s ktorými vieme pomôcť a ktoré vám alebo vašim blízkym budú opatrovateľky poskytovať:

 • základné sociálne aktivity (sprievod na vybavenie úradných záležitostí, k lekárovi, predčítanie pre nevidiaceho, a.i.)
 • starostlivosť o domácnosť ( nákup potravín a iného drobného tovaru, príprava jedla, varenie, umytie riadu, donáška jedla do domu, bežné upratovanie, vynášanie smetí, obsluha bežných domácich spotrebičov, pranie, žehlenie, starostlivosť o lôžko, ďalšie drobné úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti)
 • pomoc pri samoobslužných výkonoch (pomoc pri obliekaní, vyzliekaní, pri osobnej hygiene, pri pohybe a preprave)
 • dohľad: Dobrovoľníci v rámci návštevnej služby budú vykonávať:
  pravidelné návštevy – jedenkrát, dvakrát... alebo viackrát týždenne – podľa dohody
  občasné návštevy – sú tie, ktoré návštevník (dobrovoľník) uskutočňuje po pohrebe alebo výročí pohrebu, u chorých – po úraze, pri chronických ochoreniach, v Advente a Pôste, počas Vianoc a po nich, pri cirkevno-zborových aktivitách, slávnostiach, pri okrúhlych životných jubileách, pri jubileách svadby, krstu, pri iných príležitostiach. V prípade potreby sprostredkujeme stretnutie s farárom alebo so psychológom.

V jednotlivých oblastiach organizujeme:

kluby pre mládež (3 stretnutia týždenne),

Víkendové vzdelávacie pobyty pre dobrovoľníkov, letné tábory, anglické konverzačné tábory

fotka1

Domov na polceste, ktorý slúži na integráciu odchovancov detských domovov do spoločnosti.

fotka2fotka3

Práca so seniormi vrámci Diakonie - opatrovateľskej a návštevnej služby

fotka4fotka5


 

Slovenský červený kríž, územný spolok Prešov

logocervenykriz

Sídlo organizácie: Jarková 45
PSČ 080 01
Mesto Prešov
Telefónne číslo: 051/77 33510, 051/7733602, 0903 558 937
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Web: www.presov.redcross.sk
Štatutárny zástupca:    
Ing. Marián Eliáš - riaditeľ 

Predstavenie združenia

Slovenský Červený kríž, Územný spolok Prešov  je právnická osoba, ktorá vznikla na základe registrácie podľa ust. č. 8 ods.1, písm. b/ Stanov SČK a Zákona č. 460/2007 Z.z. o Slovenskom Červenom kríži a o ochrane znaku a názvu ČK, § 2., ods.2.

Územný spolok SČK Prešov - Sabinov  pôsobí v organizačnej štruktúre Slovenského Červeného kríža, ktorý je ako jediná vládou uznaná národná spoločnosť pôsobiaca na území SR podľa Ženevských dohovorov a ich Dodatkových protokolov. Na území SR je nástupcom Československého Červeného kríža, ktorý bol uznaný 1. decembra 1919.

SČK priamo zo zákona č.460/2007 o SČK poskytuje zdravotnícke, záchranné, sociálne a humanitné služby, spolupracuje pri verejnej a sociálnej starostlivosti, vykonáva preventívnu činnosť, poskytuje sociálnu pomoc podľa osobitného predpisu  a v spolupráci a na základe zmlúv s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR  a ďalšími orgánmi štátnej správy na úseku sociálnej pomoci, obcami a vyššími územnými celkami poskytuje humanitárnu starostlivosť.

SČK pôsobí v súlade s Ústavou SR a zákonmi SR. Jeho podrobnejšie úlohy upravujú Stanovy.

Cieľové skupiny, ktorým sa primárne venujeme
seniori, chorí a ťažko zdravotne postihnutí občania, invalidní dôchodcovia, ľudia v núdzi a v krajných životných situáciach, bezdomovci, mládež

Ponúkané služby

I. sociálne služby:

 • Prepravná služba pre ťažko zdravotne postihnutých a seniorov - 24 hodín denne 7 dní v týždni
 • Stravovanie v Jedálni SČK pre dôchodcov s rozvozom stravy do bytov imobilných občanov – denne dva druhy jedál - obed
 • Krátkodobá domáca výpomoc- krátkodobá opatrovateľská služba v domácnosti

II. zdravotnícke služby:

 • Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti SČK/ odborná ošetrovateľská starostlivosť priamo v domácom prostredí pacienta - napr.  podávanie injekcií, infúzii, ošetrovanie rán, dekubitov, ošetrovateľská rehabilitácia, masáž, prevencia dekubitov, odbery krvi a biologického materiálu, meranie krvného tlaku, komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov  v terminálnom štádiu
 • Výučba prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenia, vodičov, firmy, organizácie , jednotlivcov, študentov, deti, mládež a široké vrstvy obyvateľstva
 • Nábor a oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi, organizovanie kampaní a hromadných odberov  na pomoc nášmu zdravotníctvu, aby bol dostatok krvi pre pacientov.

III. vzdelávacie služby:

 • Kurzy opatrovania  v rozsahu 226 hodín, akreditované MPSVR SR
 • Kurzy Základná masáž klasická, akreditované MŠ SR
 • Kurzy hygienického minima pre pracovníkov v potravinárstve

IV. humanitárna pomoc:
v prípade povodní, krízových situácii, prírodných a humnitárnych katastróf poskytujeme poskytujeme pomoc postihnutým občanom v spolupráci so samosprávou miest a obcí, krízovým štábom Obvodného úradu, odborom krízového riadenia zdravotníctva, Ministerstvom vnútra SR, Ministerstvom zdravotníctva SR, ÚS SČK v Bratislave a pod.

Uskutočnené akcie a podujatia

Oslavy 90. výročia SČK, konané za účasti zahraničnej delegácie

Dňa 27. 04. 2009 sa uskutočnilo v historickej budove PKO Čierny Orol slávnostné odovzdanie plakiet  Prof. MUDr. Jána Jánskeho, kde sa okrem darcov krvi zúčastňovali najvyšší predstavitelia SČK, zahraniční hostia – prezident Asociácie bezpríspevkových darcov krvi z nášho partnerského mesta - Talianského Brugheria p. Carlo Adolfo Bianchi, bývalý prezident p. Pietro Sangalli a traja mnohomnásobní bezpríspevkoví darcovia krvi z Brugheria. Zúčastnili sa predstavitelia PSK, primátori miest Prešov, Sabinov , Lipany a Veľký Šariš, predstavitelia kresťanských cirkví, zástupcovia Obvodného úradu, NTS, NsP, Prešovskej univerzity, Ozbrojených síl, Policajného zboru a ďalších spolupracujúcich inštitúcii, predstavitelia masovokomunikačných prostriedkov a predsedovia Miestnych spolkov SČK.
V Prešove sa v roku 2009  oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi nieslo v duchu oslávy 90. výročia ČK na Slovensku, ktoré sa konali v dňoch 25.- 27. 04. 2009 s nasledovným programom:

V PKO Čierny Orol bolo  27. 04. a  09. 11 2009 bezpríspevkovým  darcom krvi slávnostne odovzdaných 430 plakiet prof. MUDr. Jana Janského. Aktívnym dobrovoľníkom SČK, predsedom MS SČK a spolupracujúcim partnerom bolo odovzdaných:

28 medailí „ Za humanitu, obetavosť a dobrovoľnú službu II. stupňa
5  medailí  „ Za humanitu, obetavosť a dobrovoľnú službu I. stupňa,
Aktívnej dobrovoľníčke SČK p. Valérii Wilgovej bolo toto ocenenie slávnostne udelené v Bratislave, vrámci osláv Svetového dňa ČK.

V roku 2008 sme nadviazali aj medzinárodnú spoluprácu v oblasti darcovstva krvi so zahraničím. Naši darcovia krvi a aktívni dobrovoľníci SČK mali možnosť už dvakrát navštíviť partnerské mesto Brugherio v Taliansku a zúčastniť sa na oceňovaní darcov a na oslavách 50. Výročia AVIS Brugherio – organizácie, ktorá združuje bezpríspevkových darcov krvi v Taliansku. Načerpali sme tam nové zážitky a skúsenosti z práce AVIS a Talianského Červeného kríža.
 
Zahraničná delegácia, ktorá sa zúčastnila osláv 90. výročia ČK na Slovensku v Prešove v dňoch 25. 04.  do 28. 04. 2009 , okrem návštevy primátora Mesta Prešov bola prijatá v nedeľu 26. 04. 2009 aj u primátora Mesta Sabinov, zúčastnili sme sa spoločného obedu na Drienici a obhliadky Drienice, Prešova, Sabinova a tiež sme ich oboznámili s našimi aktivitami na Územnom spolku SČK.

Na oslavy 90. výročia ČK prispelo v rámci projektu aj Mesto Prešov sumou 830 EUR , v rámci možností prispelo Mesto Sabinov, Lipany, hotel Dukla a rôzní drobní sponzori.

Naši partneri z Talianska boli úprimne nadšení z množstva aktivít Slovenského Červeného kríža, ktoré poskytujeme seniorom, ťažko zdravotne postihnutým a sociálne odkázaným občanom. Na Slovensku sa im veľmi páčilo, preto návštevu zopakovali ešte raz v roku 2010. Naša vzájomná spolupráca vyústila v darovanie 9- miestneho motorového vozidla, ktoré sme získali od nášho Talianskeho partnera AVIS Brugherio.

Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka
25 -27. 06. 2010 ÚzS SČK v spolupráci s ÚS SČK v Bratislave organizoval  v Prešove XVIII. ročník celoslovenskej súťaže - Memoriálu  MUDr. Vladimíra Harineka na počesť vynikajúceho lekára - záchranára, riaditeľa Záchrannej služby v Bratislave, priekopníka výučby prvej pomoci , ktorý spolu s posádkou zahynuli dňa 17. 2.1993 v troskách lietadla pri obci Podzámočok.

22 družstiev, ktré tvorili dobrovoľní záchranári z celého Slovenska si mohli prakticky vyskúšať poskytovanie prvej pomoci na simulovaných zraneniach na súťažných stanovištiach, ktoré boli vďaka nášnu organizačnému štábu, maskérom, figurantom, rozhodcom  a dobrovoľníkom SČK vysoko profesionálne pripravené, na nerozoznanie od skutočných zranení.

Na príprave nesúťažných a zábavných stanovíšť sme spolupracovali so zložkami Integrovaného záchranného systému – policajti, hasiči, záchranári, ale aj s rôznymi organizáciami, napr. Skauti, Fakulta zdravotníctva Prešovskej univerzity a pod.

Pripravované a plánované podujatia

 1. Valentínska kvapka krvi  - február 2013

 2. Kurzy opatrovania – najbližší začína 15. 2. 2013

 3. Kurzy Základná masáž klasická – najbližší začína 15. 2. 2013

 4. Kurzy hygienického minima pre pracovníkov v potravinárstve – najbližší 19. 02. 2013

 5. Kurzy prvej pomoci – každú párnu stredu a ďalšie termíny podľa požiadaviek


 

Základná organizácia Zväzu diabetikov Slovenska v Prešove

Sídlo organizácie: Prostejovská 27
PSČ 080 01
Mesto Prešov
Telefónne číslo: 0911 552 700
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Predstavenie združenia

ZO ZDS v Prešove bola založená v roku 1991, necelý rok po založení  ústredia Zväzu diabetikov Slovenska.  ZO je súčasťou organizačnej štruktúry Zväzu diabetikov Slovenska / ďalej ZDS /a má  relatívnu právnu subjektivitu. Vznikli sme v súlade s platnými Stanovami ZDS , ktoré v r. 1991 oslovili prešovského diabetológa MUDr. Jána Javorského a zapálených pacientov ,ktorí sa rozhodli naplňať úlohy vytýčené v Stanovách . Ich nasledovníci v naplňaní poslania ZDS pokračujú do dnešných dní.

Poslaním ZDS a ZO je presadzovať oprávnené záujmy diabetikov , presadzovať ich riešenie, všestranne pomáhať pacientom v ich ťažkej diagnóze , systematicky ich vzdelávať v tejto oblasti , aby predchádzali nebezpečným diabetologickým komplikáciám / retinopatia , nefropatia, diabetická noha, neuropatia , mozgova príhoda,kardiovaskulárne príhody / a to s cieľom aby diabetici mali čo najvyššiu kvalitu živ ota. Naša ZO za prioritné vo svojej činnosti považuje a aj naplňa práve vzdelávanie čiže edukáciu pacientov a ich rodinných príslušníkov o danej chorobe , o nutnosti dodržiavania stanovenej terapie – medikamentózna liečba , diabetická diéta a primerané denné pohybove aktivity – ako prevencia diabetologických komplikácií v spolupráci s diabetológmi i špecialistami. V spolupráci s farmaceutickými firmami predstavujeme našim členom najnovšiu zdravotnícku techniku potrebnú pre terapiu i prevenciu / glukomery , odberové perá, inzulínové perá , inzulínové pumpy a pod./Informujeme aj o zákonných nárokoch našich členov na finančné príspevky na zdravotnícku techniku a potrebný materiál , a ďalších sociálnych službách , ktoré zabezpečujú zdravotné poisťovne aj Mestský úrad. Organizujeme pre našich členov v spolupráci so ZDS rekondičné pobyty v zaujímavých destináciách.

Cieľové skupiny, ktorým sa primárne venujeme:
občania s diagnózou diabetes mellitus , dospelí, detí, rodičia a príbuzní

Ponúkané služby a hlavná náplň činnosti

Pre prešovskú verejnosť sporadicky organizujeme preventívne merania glykémie . V rámci  celoslovenských XXI. Diabetologických dní , ktoré sa v Prešove konali 17.júna 2011, ktoré sme spoluorganizovali , prešovskej verejnosti poskytli preventívne merania glykemie, krvného tlaku, cholesterolu – celkove sa uskutočnilo takmer 600 meraní. V tejto činnosti sme spolupracovali s Fakultou zdravotníckych odborov PÚ. Za ich ochotnú spoluprácu predsedníčka ZO ZDS srdečne ďakuje.

V ostatných troch rokoch predsedníčka navštevovala prešovské občianske združenia , Kluby dôchodcov a ďalšie , kde informovala o existencii ZDS i prešovskej ZO, o poslaní, aktivitách i benefitoch .V uplynulom roku súčasne predsedníčka realizovala aj dve prednášky o nebezpečnej chorobe diabetes mellitus, ktorá je zatiaľ nevyliečitaľná, ale dá sa liečiť aj mať kvalitný život s dostatkom potrebných informácií. Poskytujeme aj rôzne benefity, napr. zľavy na predplatné časopisu Diabetik, požičiavanie glukomerov a pod.

Uskutočnené akcie a podujatia

V roku 2012 naša ZO pripravila celkove 8 edukačnýc stretnutí, na ktorých sa zúčastnilo 174 členov – dospelých detí, rodičov a príbuznýc. Z toho tri edukačné stretnutia boli pripravené pre členov Klubu priateľov a rodičov dia-detí.

Podujatia pre dospelých diabetikov:
28.marec 2012: Ako si poradiť s komplikáciami cukrovky – lektor RNDr. Medvecová-Letavayová, PhD
10.máj 2012: Vaskulárne / cievne / komplikácie diabetu – lektor MUDr. David Durkač / Fakultná nemocnica Prešov/
27.september: Edukácia diabetika o stravovaní – lektor : Viera Ignacová , diabetologická ambulancia MUDr. Macka
24.október: Prevencia vzniku diabetickej nohy – lektor : PaedDr. Viera Cmorejová, Fakulta zdravotníckych odborov PU
Využívanie digitálnych prístrojov pri meraní krvného tlaku – lektor RNDr. Igor Rusňák ,f.Celimed, s.s.o
Projekt „Jóga pre diabetes „ – lektor Ján Iliaš, predseda obč. združenia
21. november 2012: Súčasnosť a perspektívy liečby cukrovky 2. typu – lektor  MUdr. Zbynek Shroner

Prevažná väčšina uvedených podujatí sa uskutočnila v priestoroch Domu sociálnych služieb na SIII. Za ochotnú spoluprácu ďakujem riaditeľke p.Mgr. I.Nemčíkovej.

V rámci Klubu priateľov a rodičov dia-detí sa uskutočnili 3 edukačné stretnutia,  prevažne v krásnom prostredí detskej knižnice Slniečko . Za ochotnú spoluprácu a podporu našej činnosti ďakujeme riaditeľke Knižnice P.O.Hviezdoslava , p. Mgr. M.Skalkovej.


 

DORKA - Centrum pre obnovu rodiny Prešov

centrum

Sídlo združenia: Lomnická ul .č.30
PSČ: 080 05
Mesto: Prešov
Vedúci centra: Marián Bača
Telefón: 0907 994 126
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.centrumdorka.sk

O zariadení

DORKA - centrum pre obnovu rodiny v Prešove charakterizuje svojím názvom zariadenie núdzového bývania, ktorého otvorenie prvej etapy je datované na 25. marca 2013. Dorka v Prešove je súčasťou siete zariadení sociálnych služieb zameraných na pomoc deťom a rodinám, ktorých zriaďovateľom je nezisková organizácia DORKA. Sociálne služby, ktoré poskytujú centrá pre obnovu rodiny Dorka sú odrazom spoločenskej potreby a výsledkom spolupráce Nadácie DeDo - Solidarita s deťmi z detských domovov a Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar.

Cieľ a poslanie

Základná a hlavná činnosť DORKA, n.o. je v súlade s účelom založenia neziskovej organizácie. DORKA, n.o. vznikla za účelom poskytovania verejnoprospešnej činnosti, sociálnych služieb, sociálneho poradenstva, sanácie rodiny ako celku, spájania cieľových skupín, starostlivosti mladým dospelým po ukončení ústavnej starostlivosti a deťom v krízovom stredisku. Centrum DORKA je unikátne zariadenie, ktoré umožňuje prijať rodinu ako celok, pracuje so širšou rodinou a rieši komplexne sociálnu situáciu. Slúži občanom, ktorí chcú svoju situáciu zmeniť, pracovať na zmene a sú ochotní dodržiavať pravidlá, ktoré sú nevyhnutné pre zmenu ich životnej situácie, t. j. pracovať, zbaviť sa všetkých závislostí a vytvoriť vo svojej rodine vhodné prostredie pre rozvoj ich detí.

Naše služby

Zariadenie núdzového bývania
Kapacita prvej etapy: maximálne 32 klientov v šiestich bytových jednotkách.

Sme zameraní na pomoc osamelému rodičovi, alebo rodičom s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie. Špecializujeme sa na krízovú intervenciu rodín v situačnej a tranzitórnej kríze, v kríze prameniacej z náhleho traumatizujúceho stresu a v kríze zrenia. Rovnako sa sústreďujeme na podporu obnovy rodiny ako celku prostredníctvom špecializovaného sociálneho poradenstva, sociálneho sprevádzania, terapeutickej podpory, tútorstva, vzdelávania a preventívnych aktivít.


 

TROJLÍSTOK  n.o.

trojlistok

Sme organizáciou poskytujúcou verejnoprospešné služby podľa zákona  č. 305/2005 Z. z. o sociálnej  ochrane detí a o sociálnej kuratele a zákona  č. 448/2008 Z. z.  o sociálnych službách.

Kontakt:
ul. Konštantínová 3, Prešov
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., mob.: 0948 078 997

Zabezpečujeme sociálne služby:

 1. Integračné centrum – sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, pracovná terapia, voľnočasové a záujmové činnosti.
  Cieľová skupina – osoby závislé od nelegálnych drog, alkoholu a gamblingu, osoby doliečujúce sa zo závislosti v prirodzenom prostredí.
 2. Organizovanie a sprostredkovanie účasti na programoch, tréningoch a aktivitách zameraných na podporu plnenia rodičovských práv a povinností, plnenia funkcie rodiny, na utváranie a upevňovanie vzťahu medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi, rozvoj schopnosti riešiť problémové a záťažové situácie a adaptovať sa v nových situáciách.
  Cieľová skupina – rodina, rodinní príslušníci a partneri závislých osôb.

Doplnkové služby
Lady A klub – diskrétne – cieľom klubu je podporná skupina závislých žien, a žien s problémovým pitím.
D.A.G. klub – cieľom klubu je podporná skupina osôb závislých od drog, alkoholu a gamblingu.
R a Z – klub rodina a závislosť – klub je určený pre rodinných príslušníkov, partnerov a známych.

Prečo to robíme

Drogová závislosť, alkoholizmus a gambling sú problémom spoločnosti ako takej, problémom hodnôt človeka dnešnej doby a problémom straty tradičných hodnôt rodiny.

V meste i regióne Prešova problematika drog, alkoholu a ohrozujúceho hrania v herniach existuje, je výrazná, a nie je to skrytá problematika. Tragické konce rodín, neaktívne opité deti, nepracujúce závislé matky – títo všetci potrebujú pomoc.

Najrozšírenejšími typmi drog v regióne sú mierne opiáty, pervitín, alkohol, tabak a často sa stretávame s gamblingom. Toto všetko v regióne je, čo však v regióne nie je, to je dostatočná, adresná a kvalitná starostlivosť o závislé skupiny osôb. Úplne absentuje sieť sociálnych služieb smerujúcich k osobám s problémom závislosti, žijúcich v prirodzenom sociálnom prostredí (predpokladáme ich úplne sociálne vylúčenie, pokiaľ svoj problém nezačnú urgentne riešiť). Absentuje aj koordinovaná a systematická pomoc ich rodinám. Už niekoľko rokov v meste chýba protialkoholická liečebňa. Rovnako  Prešov nemá ambulanciu pre liečbu drogových závislosti. Prešov nemá ani jedného odborného lekára – psychiatra s atestáciou v odbore závislosti. Chýba aj koordinácia subjektov, ktoré pomáhajú, prípadne môžu byť nápomocné pri riešení problematiky drog v meste Prešov.

Ekonomická situácia a vysoká miera nezamestnanosti obyvateľstva v regióne podčiarkuje problém alkoholizmu žien a gamblingu u mladých.

Pre koho to robíme

Pracujeme predovšetkým pre nás všetkých.
Priamo chceme osloviť a pomôcť:

 • Osobám závislým od nelegálnych drog, alkoholu a gamblingu
 • Mužom, ženám, mládeži nad 18 rokov

Cieľom našej práce je poskytnúť kvalitné:

 • Sociálne služby osobám s problémom závislosti v ich prirodzenom prostredí
 • Pomoc zamerať aj na ich rodiny, príbuzných, partnerov, najbližších priateľov, ktorí chcú pomôcť
 • Postupne vytvárať zázemie pre budúci stacionár, vytvoriť podmienky pre pôsobenie odborného lekára, odborníka primárne zameraného na závislosti
 • Protidrogová prevencia na školách prostredníctvom našej (Peer) skupiny – pôsobiť na mládež pri utváraní hodnotových postojov k výhodám života bez drogy

Aktívnou, dôraznou a cielenou kampaňou smerujúcou k občanom, chceme vytvárať tlak na všetky zložky štátnej správy, samosprávy a organizácie, ktoré majú a môžu konať.

Naše Projekty

 

Čo potrebujeme

Potrebujeme podporu:

 • Finančnú
 • Oveľa viac ako financie však potrebujeme podporu ľudí, záujem o túto problematiku, podporu osobností mesta a podporu odborníkov.

 

Ako doma  n.o.

ako doma

Sídlo organizácie: Ďumbierska 40
PSČ 080 01
Mesto Prešov
Právna forma nezisková organizácia
Telefónne číslo: 4596252
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Web: www.noakodoma.webnode.sk
Štatutárny zástupca:    
Ing. Štefan Pastrnák

Cieľová skupina:
Fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení  a zariadení pre seniorov. Špecializované zariadenie je určené pre cieľovú skupinu fyzických osôb so zdravotným postihnutím, ktorým je Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba a demencie rôzneho typu etiológie.

Informácie o aktivite:
Celoročná pobytová sociálna služba pre prijímateľov sociálnych služieb, sociálne poradenstvo a obedy aj pre širokú verejnosť.

Popis činnosti

Ako doma, n.o. vznikla v roku 2009. Po registrácii a zápise do registra poskytovateľov sociálnych služieb  na Prešovskom samosprávnom kraji, od 26.01.2010 poskytuje sociálne služby. Účelom zariadenia je poskytovanie komplexnej sociálnej služby v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení a zariadení pre seniorov (pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, pracovná terapia, záujmová činnosť).

Máme vlastnú kuchyňu a jedáleň. Obedy môžu odoberať aj záujemcovia, ktorí nie sú umiestnení v našom v zariadení.  Kapacita Ako doma, n.o. je pre 40 prijímateľov sociálnej služby, mužov a žien. V domove sociálnych služieb 20 prijímateľov, v špecializovanom zariadení 15 prijímateľov a zariadení pre seniorov 5 prijímateľov.

Ako doma, n.o., ponúka viaceré možnosti  na vypĺňanie voľného času v rôznych záujmových činnostiach (výtvarná, literárno-masmediálna, hudobná, športová, aranžérska, dramaticko-tanečná, fotografická, turistická, práca v textilnej dielni). Taktiež  aj formou príležitostnej činnosti uskutočňovanej jednorazovými alebo opakujúcimi sa podujatiami. Voľnočasové aktivity sa uskutočňujú v súlade so záujmami a potrebami prijímateľov sociálnych služieb.  Na  relaxáciu prijímateľov sociálnych služieb je využívaná letná terasa, na ktorej sa realizuje aj aromaterapia, biblioterapia, muzikoterapia. V špecializovanom zariadení a zariadení pre seniorov sa zameriavame hlavne na reminiscenčnú terapiu, validačné metódy a tréningy pamäti.

Prijímatelia sociálnych služieb majú možnosť aj duchovného vyžitia prostredníctvom bohoslužieb realizovaných priamo v Ako doma n. o., ale aj mimo neho. Jedným z hlavných cieľov  Ako doma, n. o. je vytvoriť prijímateľom sociálnych služieb plnohodnotné, zmysluplné a dôstojné podmienky, aby ich život, ktorí prežívajú v zariadení  mal zmysel.

Fotogaléria

Mikulášska nádielka 2012

tréning pamätiFašiangy 2013Oslava narodenín našej PSS


 

MAGIS o.z.

Sídlo združenia: Konštantínova 2
PSČ: 080 01
Mesto: Prešov
Štatutárny zástupca: Mgr. Andrea Bezáková
Kontaktná osoba:   Mgr. Mária Kačová
Telefón: 051/7721737, 0918 982 429 (Mgr. Mária Kačová)
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Popis činnosti

K založeniu občianského združenie nás viedlo zistenie, že v našom meste mnohé deti hladujú, že trpia chladom v potrhaných šatách, v deravej obuvi. Hlavným našim cieľom je pomôcť deťom týraných žien a týraným ženám, osamelým matkám, rodinám v núdzi, odchovancom detských domovov.

Poskytované služby
Pomoc: potraviny, šatstvo.
Poradenstvo: právne, sociálne, psychologické.
Ubytovanie v 2 izbovom byte – pre 2 rodiny – 2 matky a 4 deti.
Prevzatie právnej zodpovednosti  /opatrovníctvo/ za 2 osoby zbavených právnej spôsobilosti.
Preventívne programy zamerané na týranie žien a obchodovanie s ľuďmi v spolupráci s divadelným štúdiom na Hlavnej v Prešove.

Finančná podpora mesta Prešov za rok 2012: 1 500€

Podujatia a akcie združenia

Uskutočnené
Prázdninový týždenný tábor pre deti; 2x letný denný tábor počas prázdnin; 2x letné stretnutia na chate pre naše ženy; Mikulášske balíčky a Vianočné posedenia s balíčkami; Štedrá večera pre odchovancov DD; Štedrá večera pre naše klientky s deťmi; doučovanie detí; „družina“pre deti zamestnaných žien.

Pripravované
Prázdninový tábor pre detí – leto; víkendové stretnutie žien na chate – júl; benefičný koncert – február; bábkové divadlá pre najmenších – každý štvrtok; kurzy varenia a pečenia – každý druhý týždeň; program „Vtáčatko“- o obchodovaní s ľuďmi –PKO – podľa možnosti;
Miesto konania: tábor a víkend na chate Hradisko; benefičný koncert – Konkatedrála sv. Mikululáša; ostatné-Konštatntínova 2;


 

Slovenský zväz telesne postihnutých – Okresné centrum

Sídlo zväzu: Sibírska 24
PSČ: 080 01
Mesto: Prešov
Štatutárny zástupca: Anna Olejárová
Kontaktná osoba:   Anna Olejárová, Radko Soročina
Telefón: 051/390 6158, 0910 930 552
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Cieľové skupiny:

 • telesne postihnuté deti  a ich rodičia
 • telesne postihnutá mládež
 • ťažko telesne postihnutí – vozičkári
 • telesne postihnutí dospelí a dôchodcovia

Predstavenie združenia

Vznikli sme v r. 1990 ako jedna z nástupnických špecifických  organizácií bývalého  Zväzu invalidov.

Cieľom SZTP je:

 • Pomáhať ľuďom s telesným postihnutím pri riešení  ich sociálnych, ekonomických, psychických, spoločenských potrieb a záujmov
 • Pomáhať vytvárať predpoklady a podieľať sa s kompetentnými orgánmi pripravovať osoby s telesným  postihom na plnohodnotný a integrovaný život a prácu v spoločnosti zdravých spoluobčanov.
 • Systematicky obhajovať špecifické záujmy a potreby osôb s telesným postihnutím a iniciatívne presadzovať ich riešenie na všetkých stupňoch organizačnej štruktúry SZTP voči kompetentným orgánom a inštitúciám.
 • Poskytovať sociálne služby v zmysle platných právnych predpisov
 • Oboznamovať verejnosť s problematikou občanov s telesným postihnutím a možnosťami ich problémov riešenia
 • Presadzovať a podporovať integrované vzdelávanie detí a mládeže s telesným postihnutím
 • Presadzovať a podporovať rozvoj integrovaného, hromadného i samostatného zamestnávania občanov s telesným postihnutím

Ponúkané služby:
Slovenský zväz telesne postihnutých  v zmysle zákona č.448 o sociálnych službách a platnej registrácie na VÚC ponúka všetkým občanom, ktorí o to požiadajú to znamená svojim členom aj nečlenom tieto služby :

 • požičiavanie kompenzačných pomôcok  v zriadenej Požičovni pomôcok – podrobné informácie na tel. č.  051/3906158
 • poskytovanie základného sociálneho poradenstva
 • sprostredkovanie osobných asistentov pre občanov ,ktorým bola priznaná táto forma kompenzácie ťažkých dôsledkov svojho postihnutia, pomoc pri administratíve súvisiacej s osobnou asistenciou, poradenstvo, - Agentúra OA

Dôležitou aktivitou nášho občianského združenia je neustále monitorovanie bariérovosti budov ,terénu a sídiel dôležitých inštitúcií, dostupnosť zdravotníckych zariadení a participácia pri riešení týchto problémov a ich odstraňovaní spolu s MÚ.

Akcie a podujatia

Uskutočnené

Juniáles, Deň detí, Celookresné športové hry, Rehabilitačný pobyt, Pracovno- relaxačné stretnutie v rámci kraja, Reprezentačný ples TP, Stretnutie s Mikulášlom, jednodňový zájazd

Pravidelné a každoročné

 • výročné členské schôdze všetkých organizačných zložiek SZTP
 • benefičný celoslovenský  koncert SZTP  v Bratislave
 • Kremnická barlička  - súťažná prehliadka zručností v prednese poézie v Kremnici     
 • Celoslovenská výstava výtvarných prác, obrazov, rezbárskej tvorby a ručných prác v Košiciach
 • Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím – celoslovenská akcia
 • V rámci Krajského centra  SZTP v Prešove – pracovno -  relaxačné stretnutie funkcionárov  org. zložiek okresov prešovského kraja

Plánované aktivity v rámci Okresného centra SZTP v Prešove:

apríl -  divadelné predstavenie
máj  -  Majáles,  odmykanie vody s vodníkom na Domaši
jún   - Deň detí - / športové hry,  opekačka/
júl    - jednodňové poznávacie zájazdy nízkopodlažným autobusom
august -  týždenný rehabilitačno-integračný pobyt, celookresné športové hry telesne postihnutých
september -  guľáš  v prírode / púšťanie šarkanov/
október – stretnutie seniorov
november – reprezentačný ples telesne postihnutých
december   - stretnutie s Mikulášom

Realizované projekty za posledné tri roky

 • Monitoring architektonických bariér v meste Prešov – dostupnosť školských, zdravotníckych, kultúrnych a spoločenských zariadení, úradov, inštitúcií, situácia v doprave.....  Projekt bol realizovaný v spolupráci s RC SZTP Bratislava , finančne podporený Úradom vlády a výstupom z projektu bola prezentácia za účasti kompetentných orgánov, realizátorov projektu a tlač brožúrky
 • Realizácia opakovaných rehabilitačno – integračných pobytov  v ORS Chemes  Zemplínska Šírava
 • Projekt vytvorenia chráneného pracoviska  v spolupráci s UPSV a R v Prešove

 

Prešovský spolok nepočujúcich – POSN

spolok nepocujucich po

Sídlo organizácie: Sibírska 6960/30
PSČ: 080 01
Mesto: Prešov
Štatutárny zástupca: Bc. Juraj Holéczy - predseda
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Web: www.posn.sk
Projekt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Predstavenie združenia

Popis činnosti
Prešovský spolok nepočujúcich (POSN) je občianskym združením nepočujúcich občanov.

Cieľom POSN je ochrana, všestranná podpora nepočujúcich osôb, ich kultúry, výchova k zodpovednosti a humanizmu, rozvoj osobnosti prostredníctvom publikačných, kultúrno-spoločenských, športovo-rekreačných a rehabilitačných aktivít.
POSN je členom Slovenského zväzu nepočujúcich aj Národnej rady nepočujúcich a nedoslýchavých v Slovenskej republike.

Cieľové skupiny
Primárna:          nepočujúci ľudia – od deti až po seniorov
Sekundárna:    počujúci rodičia, ktorí majú nepočujúce deti

Informácie o komunite Nepočujúcich

Naučme sa navzájom si rozumieť
Nepočujúci sú milí ľudia, netrápi ich, že nepočujú. Ich najväčším problémom je postoj spoločnosti k nim a nedostatok informácií. Najväčšie bariéry sú v mysliach počujúcich ľudí. S Nepočujúcimi môžeme komunikovať, aj keď nevieme posunkový jazyk. Mnohí sa naučili hovoriť a vedia odzerať z pier.
Našich 7 TIPOV ako si porozumieť

S Nepočujúcim hovorte vždy pomaly a plynule.
Zreteľne artikulujte a otvárajte ústa.
Pri komunikácií nezvyšujete hlas, ani nekričte.
Svetlo vám nesmie svietiť spoza chrbta a nestojte v tieni, aby bolo dobre vidieť vaše ústa.
Dajte pozor, aby nič nebránilo Nepočujúcemu odzerať vám z pier.
Nehýbte zbytočne hlavou a neotáčajte sa.
Môžete si pomôcť písaním na papier. Píšte len jasné a krátke vety.

MOTTO: „Počúvame očami, hovoríme rukami“


 

OZ Kráľova studňa

Sídlo organizácie: Lenartov 88
PSČ: 086 06
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Web: www.kralovastudna.wbl.sk

Predstavenie združenia

Občianske združenie Kráľova studňa vzniklo v roku 2010 v obci Lenartov okr. Bardejov. Hlavným cieľom združenia je  propagácie historického územia Kráľova studňa, kde sa v roku 1471 stretli vtedajší uhorský kráľ Matej Korvín a poľský kráľ Kazimír IV. Jagellonsky a jeho syn sv. Kažimír, ktorý je dodnes patrónom Poľska. Ešte koncom 19. storočia viedla cez chotár obce Lenartov  obchodná cesta z Poľska do Galície. Pripomínajú nám ju viditeľné pozostatky. K nim patria aj zrúcaniny hostinca Kráľova studňa, ktoré boli jednou zo zastávok tejto cesty. Studňa sa zachovala dodnes. Leží tesne pri poľsko-slovenskej hranici.

pdfHistória združenia

Od vzniku združenia sme postupne na tomto území :

 • Upravili, vyčistili a obnovili samotnú Kráľovu studňu, o ktorú sa pravidelne staráme.
 • Postavili najvyššiu turistickú vyhľadňu v bardejovskom okrese s výškou 13m.
 • Vybudovali turistickú útulňu pri Kráľovej studni.
 • Vyznačili sme zelenú turistickú značku z Lenartova na Kráľovu studňu.
 • Spravili informačnú tabulu na začiatku turistického chodníka.

OZ Kráľova studňa každoročne organizuje akcie:

 • Zimný prechod Okolo Kráľovej studne na bežkách.
 • Lenartovský rebriňák.
 • Stanovčku s deťmi pri Kráľovej studni.
 • Beh do kopca na Kráľovu studňu.
 • Mikulášsky  výlet s deťmi do aquparku.
 • Silvestrovský výstup na Minčol.

Fotogaléria


 

ARTEatelier

arte atelier

Pod záštitou: oz Výchova zdravej rodiny
IČO: 37795503
Sídlo organizácie: Prostějovska 101
Mesto: Prešov
PSČ: 08001
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Web: familis.webnode.sk
Štatutár: Anna Vašková
Aktivity: Hlavná 69, Prešov, 08001

O združení

aktivity: prísť a tvoriť,  nehovoriť, že nemáme talent, každý môže dostať šancu vystaviť a ukázať krásu svojho vnútra. Nečakajte tradičnú výtvarnú výchovu, nové tradície môžeme tvoriť tu a teraz.

cieľová skupina: deti, študenti, rodiny, seniori, rizikové skupiny

výsledky: na www.julialeto.com


 

Europe Direct Prešov

europe-direct-logo

Sídlo organizácie: Požiarnická 17
Mesto: Prešov
PSČ: 08001
Forma: Regionálna informačná kancelária siete EDIC Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.
Telefón: 0907 952 988, 0905 597 254
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Web: www.europedirectpo.sk
Kontaktná osoba: PhDr. Peter Seman, Mgr. Slavomíra Mareková

Poslanie

Poskytovanie informácií obyvateľom na miestnej úrovni a získavnie spätnej väzby európskym inštitúciám. Poslaním centra je podporovať informované a aktívne európske občianstvo v širokom spektre oblastí - sociálna, verejná, kultúrna, komunitná, vzdelávacia, programovacia a pod...


 

Heligónka

heligonka-logo

Sídlo organizácie: Požiarnická 17
Mesto: Prešov
PSČ: 08001
Telefón: 0907 952 988
Forma: Neformálna občianska iniciatíva
Poslanie: Zachovanie, obnova a rozvoj heligónky, ľudových piesni, folklóru a kultúrneho dedičstva regiónu. 
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Web: www.heligonka.sk
Kontaktná osoba: PhDr. Peter Seman

 

Poradenské centrum pre dospelých

logo 1

Sídlo centra: Hlavná 11
Mesto: Prešov
PSČ: 08001
Telefón: 0911 015 817
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.,
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Web: pcd-presov.webnode.sk
Facebook: www.facebook.com/pcd.presov
Otváracie hodiny: Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 18:00
Štvrtok: 08:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 14:00

O centre

Základnou úlohou Poradenského centra pre dospelých (PCD) je bezplatné poradenstvo pre širokú verejnosť v pracovnej oblasti, v oblasti kariérneho rozvoja, rozšírenia, či získania kvalifikácie.

Pomôžeme Vám pri zorientovaní sa kam na strednú/vysokú školu, rovnako aj pri hľadaní práce/brigády...

Našou úlohou je tiež spolupráca s mestskými inštitúciami, zamestnávateľmi, školami, inými poradenskými centrami a pracovnými agentúrami pôsobiacimi v mestách a blízkom okolí.

Klienti PCD majú tiež možnosť výberu z rôznych vzdelávacích programov. Tie sú realizované prevažne interaktívnou formou  (hranie rolí, brainstorming, simulácie...).
Realizované môžu byť nielen u nás v centre, ale aj u zamestnávateľa, v inštitúcii, v prírode.

lokaciaOrganizujeme tiež prednášky a workshopy pre študentov v školách, pre zamestnancov vo firmách, či klientov občianskych združení.

Poradenské centrum pre dospelých je tu pre všetkých klientov (študentov, zamestnaných, dôchodcov aj nezamestnaných), ktorí majú záujem o poradenské služby a vzdelávanie.
Pravidelné súťaže – pridajte sa k nám na fcb.

Odporúčame dohodnúť si termín stretnutia vopred.

Návštevnosť

Spolu:247079
Včera:21
Dnes:6