Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Vypnime počítače, televízory, opusťme gauče a hor sa do lona prírody. Obcami okresov Prešov a Sabinov prebehne 29.augusta 2015 cyklistické podujatie pod názvom „PREŠOVSKÝ CYKLOMARATÓN 2015“ so štartom na pešej zóne v Prešove a cieľom na Starej Dúbrave.

Podujatie je určené pre širokú verejnosť s cieľom ochrany a podpory zdravia prostredníctvom cielenej telesnej aktivity a ako prevencia civilizačných ochorení so zameraním na pozitívny vplyv cykloturistiky na zdravie.

Počas cyklomaratónu sa uskutoční na Starej Dúbrave od 13.30 hod. popoludnie plne hier pod názvom „S úsmevom do školy“ a určené bude pre deti od 6 do 12 rokov. Cyklistické podujatie bude pre zábavy chtivých pokračovať od 16.30 hod. na Starej Dúbrave cyklo-bálom v štýle country so skupinou COUNTRY CASINO. Záštitu na podujatím prevzala primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Organizátor je Občianske združenie CYKLOMARATÓN Prešov.

 • Štart: Prešov - pešia zóna
 • Cieľ: Prešov - Stará Dúbrava (vjazd do Prešova za benzínkou Barel)

Časový harmonogram

 • 11:30 – 12:45 hod. - Prezentácia účastníkov (potrebný doklad totožnosti)
 • 12:45 hod. - Otvorenie podujatia a inštrukcie
 • 13:00 hod. – Štart (smer Gregorovce)

občerstvovacia stanica Sabinov
občerstvovacia stanica Veľký Šariš

 • 15:30 – 16:00 hod. Plánovaný dojazd do cieľa
 • cca 16:00 hod. – vyhodnotenie podujatia
 • od 16.30 - 22.00 hod. - 1. CYKLO-BÁL na Starej Dúbrave v štýle country - skupina COUNTRY CASINO - tombola

Ocenenia:

 1. najstaršia a najmladšia dáma
 2. najstarší a najmladší pán
 3. najvzdialenejší účastník od Prešova
 4. najpočetnejšia rodina
 5. najvyšší účastník

Prihlásenie

 • na cyklomaratón sa môžete registrovať na www.cyklopresov.sk od 15.5.2015 do 26.08.2015.
 • za prihláseného ste považovaní po pripísaní štartovného na účet organizátora
 • od 27.8.2015 je možná registrácia v stánku na pešej zóne v Prešove alebo osobne v deň štartu

Úhrada štartovného

prostredníctvom www.cyklopresov.sk
6 € - cyklomaratón
9 € - cyklomaratón + cyklo-bál
15 € - rodinný lístok (2+2) + 3 € osoba cyklobál

na mieste:
8 € - cyklomaratón
11 € - cyklomaratón + cyklo-bál
5 € - cyklo-bál

V cene lístka na cyklo-bál = hudba, guľáš + ½ l nápoja (pivo & kofola)

Platobné údaje:

 • číslo účtu: 8018035638/1100
 • konštantný symbol: 0308
 • variabilný symbol: registračné číslo, ktoré Vám bolo pridelené pri prihlásení
 • doplňujúce údaje: Vaše meno a priezvisko, e-mail
 • účastník sa považuje za registrovaného po pripísaní štartovného na účet usporiadateľa
 • v prípade neuhradenia štartovného do 7 dní od registrácie bude Vaša registrácia automaticky zrušená
 • úhradu štartovného si môžete skontrolovať v časti „ registrácia“
 • v prípade nepripísania platby do 3 dní od vykonania úhrady nás prosím kontaktujte.

Podmienky účasti

 • cyklomaratón sa ide za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečenstvo - križovatky zabezpečí PZ SR
 • všetci účastníci sú povinní riadiť sa pokynmi organizátorov, polície a rešpektovať pravidlá premávky na cestných komunikáciách
 • každý účastník musí mať počas cyklistického podujatia na hlave ochrannú prilbu
 • usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením cyklomaratónu nezodpovedajú výslovne účastníkom za úrazy osôb, škody vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí
 • účastníci jazdia v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky nimi spôsobené škody
 • účastníci sa zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom, v súvislosti s cyklomaratónom utrpenom úraze alebo nehode, na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľovi a ich zmocnencom
 • beriem na vedomie, že v prípade úrazu nebudem klásť na usporiadateľov žiadne nároky
 • beriem na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov
 • cyklomaratón sa uskutoční za každého počasia, v prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu alebo zrušenie podujatia.
 • prezentácia účastníkov sa uzatvára 15 min. pred štartom a po tomto čase nebude možná účasť na cyklomaratóne

Som uzrozumený a súhlasím s podmienkami organizátora a prihlasujem sa na vyššie uvedený cyklomaratón.

Výťažok z cyklomaratónu bude po dohode s mestom Prešov venovaný sociálne odkázaným rodinám.

Žiadame o dochvíľnosť pri prezentácii z dôvodu uzatvorenia registrácie 15 min. pred štartom. Z bezpečnostných dôvodov trať nie je vhodná pre jazdu s prívesným detským cyklistickým vozíkom. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny v prípade neočakávanej udalosti. Cyklomaratón sa končí dojazdom účastníka do cieľa.

presovsky cyklomaraton plagat

trat cyklomaraton

(Zdroj: http://www.cyklopresov.sk/)
zverejnila: -rk-

Návštevnosť

Spolu:245651
Včera:39
Dnes:33