Karate Klub Junior v Prešove otvoril svoje brány novým športovým nadšencom. Medzi zvedavé a pohybovo zdatné deti ktoré tam zavítali, patrili aj naše menšie i väčšie talenty. Vďaka ľuďom zo Sociálneho Prešova a trénerom z Klubu Karate Junior v Prešove, sa našim deťom naskytla možnosť zakúsiť nový druh športu, ktorý bol pre nich doteraz neznámy.

Očarené touto novinkou sa deti dychtivo zapájali do pohybových cviční podľa pokynov skúsených trénerov. Ochota trénerov a pohybová obratnosť detí sú predpokladom pre ďalšie stretnutia, prostredníctvom ktorých budú môcť naše deti zmysluplne využívať nielen voľný čas a energiu ktorou disponujú, ale zdokonalia sa v oblasti pohybovej a prosociálnom správaní. Tešíme sa, že sa nám opäť podarilo zapojiť do ďalšej z aktivít, ktorej myšlienka podnecuje osobnostný rast našich detí.

Projekt na pomoc najslabším. KARATE nie je len šport. Pripravujeme projekt spolu s našim partnerom v tejto veci - SOCIÁLNYM PREŠOVOM. Pripravujeme šancu. Šancu pre tých najslabších. Najohrozenejších, najsmutnejších. Pripravujeme šancu pre tých, ktorých si všíma veľmi málo ľudí. Pre tých, ktorých radi odpisujeme, ktorých radi škatuľkujeme. Chceme dokázať, že človek potrebuje dostať len šancu. Chceme ukázať, že prostredie formuje človeka, že človek sa nerodí, byť odsúdený k bolesti, ak sa chce smiať.

Čoskoro viac info o projekte, ktorý má byť realizovaný po celej SR nielen v rámci športovej oblasti. Bez účtov, podúčtov, dotácií - len tak, lebo chceme. Zdarma. Peniaze nie sú všetko.

 

(Zdroj:http://www.dedpo.sk/homepage/read?skadeslug=portal&articleId=76&slug=navsteva-deti-v-klube-karate-junior-v-presove)
Foto: Archív DeD, Prešov
zverejnila: -rk-