Značkou kvality „S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme!“ bolo ocenených deväť organizácií a inštitúcií z Prešova, ktoré pracujú s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami. Opäť sa potvrdilo, že Prešovčania pracujú na naozaj vysokej úrovni. K oceneniu zagratulovala aj primátorka Prešova Andrea Turčanová.

„S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme!“
Tento motív odteraz majú prešovské organizácie, inštitúcie a zariadenia doslova na dverách. Vyhodnotením ich práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami totiž získali značku kvality. Zavŕšil sa tým proces implementácie štandardov kvality práce s dobrovoľníkmi zastrešený Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií (PDCaO).

Projekt bol zameraný na implementáciu štandardov v každom kraji v rámci celého Slovenska. Dvanásť inštitúcií z prešovského kraja, z toho deväť prešovských, vstupuje do nového roka s ocenením v podobe značky kvality. „Oceňujem tento projekt, keďže sa zameral na oblasť, ktorá je stále nedocenenou. Značku kvality, ktorú Prešovčania získali, vnímam ako formu vyznamenania. Pretože aj práca s dobrovoľníkmi a ich nepretržitá činnosť prináša pozitívne a viditeľné zmeny v osobnom živote každého z klientov,“ vyzdvihla prínos a význam tohoto ocenenia primátorka Prešova Andrea Turčanová.

Najvyšším štandardom sa pýši aj Zariadenie pre seniorov Náruč na Veselej ulici. „Veľmi si vážime, že sme boli oslovení a že naša práca s dobrovoľníkmi bola ocenená najvyšším stupňom,“ uviedol riaditeľ zariadenia Jozef Dobrovič a dodal, že pre zariadenie je to profesionálne i morálne ocenenie.

Značku kvality so základným štandardom získalo aj OZ SOCIÁLNY PREŠOV, symbolicky, ako darček k jeho tretím narodeninám. „Teší nás, že do pozornosti sa dostala aj práca s dobrovoľníkmi a že sme mohli na projekte participovať, zároveň nám to poskytlo akýsi návod, čo a v akých smeroch pri práci s dobrovoľníkmi zlepšiť,“ uviedla Inge Doležalová z OZ.

Na projekte participovali aj dve desiatky externých hodnotiteľov a hodnotiteliek z celého Slovenska. Jednou z nich bola aj Michaela Skyba z Inštitútu edukológie a sociálnej práce Prešovskej univerzity, ktorý bol taktiež oceneným. Podľa slov prešovskej hodnotiteľky, ktorá tlmočila hlavné ciele projektu, celá aktivita sa dá vnímať z rôznych hľadísk, či už ako nástroj na sebahodnotenie a hodnotenie organizácie pracujúcej s dobrovoľníkmi v súlade s princípmi manažmentu dobrovoľníkov, alebo nástroj na identifikáciu rezerv a nedostatkov s cieľom vymedziť možnosti zlepšenia v tejto oblasti v budúcnosti. V tomto prípade tak nejde len o zvýšenie prestíže, ale i o vytvorenie základov pre budúci transparentný systém finančnej podpory organizácií pracujúcich s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami a zvýšeniu ich motivácie, prípadne vo vzťahu k donorom, pri žiadaní o granty, pri vytvorení rámca a podmienok pre prácu s dobrovoľníkmi a pod.

Projekt Štandardy kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok bol realizovaný v rámci programu Priority mládežníckej politiky a financovaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. „Zámerom projektu bolo definovať, čo v slovenských podmienkach predstavuje kvalitný systém manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a taktiež nastaviť kritériá na posudzovanie v tejto oblasti,“ uviedla Alžbeta Brozmanová Gregorová z PDCaO. Ako ďalej uviedla, organizácia mohla získať značku kvality, ktorá ukazuje verejnosti, partnerom a darcom, že s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami pracuje organizácia na naozaj vysokej úrovni.

Značku kvality „S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme!“ získali:

 • Zariadenie pre seniorov NÁRUČ, Veselá ul. Prešov
 • Inštitút edukológie a sociálnej práce, Filozofická fakulta PU v Prešove
 • Trojlístok n. o., Prešov
 • Relevant n.o., Prešov
 • Gréckokatolícka charita Prešov, Prešov
 • Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia, Prešov
 • Dorka - centrum pre obnovu rodiny, Prešov
 • SOCIÁLNY PREŠOV, o.z., Prešov
 • OZ Malíček, Prešov
 • Člověk v tísni Slovensko, Spišské Podhradie
 • Základná škola s materskou školou, Svinia
 • B&B Fórum o.z., Petrovany

zacka kvality 2015

(Zdroj: http://www.presov.sk/portal/?c=12&id=25615)
Autor: PhDr. Veronika Kmetóny Gazdová, PhD.
zverejnila: -rk-