Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

O vdovský dôchodok je možné požiadať dvomi spôsobmi podľa situácie.

Ak manžel vdovy zomrel pred 1. 7. 2003, Sociálna poisťovňa bude rozhodovať o priznaní vdovského dôchodku. O vdovský dôchodok je potrebné požiadať na elektronickom formulári určenom Sociálnou poisťovňou prostredníctvom pobočky Sociálnej poisťovne v mieste bydliska.

Ak manžel vdovy zomrel pred 1. 1. 2004 a nárok na výplatu vdovského dôchodku zanikol po 30. 6. 2003, Sociálna poisťovňa bude rozhodovať o uvoľnení výplaty vdovského dôchodku. O uvoľnenie výplaty vdova požiada neformálnou žiadosťou „Žiadosť o uvoľnenie výplaty vdovského dôchodku“, ktorú nájde na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Formuláre. Žiadosť je možné podpísať pred zamestnancom Sociálnej poisťovne, kde vdova žiadosť hneď aj odovzdá.

Pravosť podpisu je možné osvedčiť aj na obecnom/okresnom úrade alebo pred notárom a následne žiadosť zaslať na adresu ústredia Sociálnej poisťovne.

Všetky formuláre si môžete stiahnuť na tejto stránke: http://www.socpoist.sk/479/1189s

(Zdroj: http://www.svetmobility.sk/sk/clanok/ako-poziadat-o-vdovsky-dochodok-zo-socialnej-poistovne/633)
zverejnila: -rk-

Súvisiace články

Neboli nájdené žiadne súvisiace články


Návštevnosť

Spolu:245645
Včera:39
Dnes:27