Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Konferencia k Dňom sociálnej práce
ktorú SOCIÁLNY PREŠOV zorganizoval v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom, Inštitútom edukológie a sociálnej práce FF PU, Slovenskou komorou sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práci na Slovensku, Asociáciou vzdelávateľov v sociálnej práci, Europe Direct a TV 7 sa uskutočnila vo Veľkej zasadačke VÚC Prešov. Konferencia bola zároveň otvorením podujatia Dni sociálnej práce v Prešove. Celé dopoludnie moderátorsky sprevádzala PhDr. Veronika Kmetóny Gazdová, PhD..

Záznam z DNÍ SOCIÁLNEJ PRÁCE v Prešove natočil a spracoval v krátkej reportáži Prešovskej lokálnej internetovej televízie tv7 Prešov p. Radomír Kreheľ.
Ďakujeme za skvelú spoluprácu pánovi Radomírovi Kreheľovi za jeho krátke a pútavé reportáže v ktorých približuje aj Vám dianie a aktivity v SOCIÁLNOM PREŠOVE, o.z.

Záznam nájdete na: https://www.youtube.com/watch?v=b3mJrXTH4Qo

Vypočuli sme si veľmi podnetné, odborné a inšpiratívne príspevky, ktoré podnietili aktívnu a konštruktívnu diskusiu na témy:

 • O Slovenskej komore sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce - Mgr. Peter Kulifaj - predseda Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce
 • Sociálne služby poskytované VÚC - PhDr. Margita Poptrajanovski - vedúca odboru sociálneho, Prešovský samosprávny kraj
 • Sociálna práca na pozadí hypermoderny - prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD. - riaditeľka Inštitútu edukológie a sociálnej práce FF PU v Prešove
 • Európske rozvojové stratégie - PhDr. Peter Seman, Europe Direct Prešov
 • SOCIÁLNY PREŠOV ide ďalej - Mgr. Ingrid Doležalová - predsedníčka občianskeho združenia SOCIÁLNY PREŠOV

Konferencie sa zúčastnilo sa viac ako 140 účastníkov, začo veľmi pekne ďakujeme, rovnako tak ďakujeme všetkým partnerom, prednášajúcim, účastníkom a aj tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli, podporili túto konferenciu v rámci podujatia DNI SOCIÁLNEJ PRÁCE.


Otvorené hodiny SO SOCIÁLNOU PRÁCOU
15.3.2016 od 15:00 hod sa uskutočnili aj otvorené hodiny na Inštitúte edukológie a sociálnej práce FF PU, ktorých sa zúčastnilo skoro 60 účastníkov z radov študentov, ale aj verejnosti.

Témy otvorených hodín:

 • Model rastu V. Satirovej v socioterapii - prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD.
 • Service-learning v sociálnej práci - Mgr. Michaela Skyba, PhD. 
 • Canisterapia v sociálnej práci - doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD.
 • Nízkoprahové programy pre mládež - Mgr. Peter Kulifaj, OZ Mládež ulice, Bratislava


SOCIÁLNY TRH
Vpriestoroch vstupnej haly Prešovskej univerzity sa dňa 16.3.2016 uskutočnil SOCIÁLNY TRH, ktorý bol taktiež súčasťou DNÍ SOCIÁLNEJ PRÁCE. CIeľom trhu bolo priblížiť a prezentovať nielen študentom, ale aj verejnosti prácu a činnosť mimovládnych organizácii, rôznych občianskych združení či neyiskových organizácii.

Na SOCIÁLNOM TRHU sa odprezentovali tieto organizácie:

 • SOCIÁLNY PREŠOV, o. z.
 • Europe Direct Prešov
 • Inštitút edukológie a sociálnej práce, FF Prešovskej univerzity v Prešove
 • Relevant, n. o., Prešov
 • Trojlístok, n. o., Prešov
 • OZ MyMamy, Prešov
 • OZ Spolu – Slovensko, Žiar nad Hronom
 • NSD – Neformálna skupina dobrovoľníkov SMILE pri Pravoslávnej bohosloveckej fakulte
 • Denné centrum Sabinov, Arcidiecézna charita Košice
 • UNSS – Únia slabozrakých a nevidiacich Slovenska, Prešov
 • Cesta a Život, n. o., Prešov
 • Hnutie rozvedených kresťanov katolíkov, Prešov
 • Poradenské centrum pre dospelých Prešov
 • Centrum sociálnych služieb – Slnečný dom, Prešov
 • Gréckokatolícka charita, Prešov
 • OZ Art Dielo, Prešov
 • Charitný dom mládeže, Vranov nad Topľou
 • Gréckokatolícka charita, Prešov
 • ReSocia, n.o., Petrovce
 • Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešov
 • Špecializované centrum sociálnych služieb, n.o., Stropkov
 • Centrum včasnej intervencie, Vodárenská ul., Prešov 
 • Jeseň života, n.o., Veľká Lomnica

Fotografie SOCIÁLNEHO TRHU od Milana Kapustu/TASR nájdete tu: http://presov.korzar.sme.sk/c/8155474/pozrite-si-socialny-trh-v-hale-presovskej-univerzity.html#ixzz435BP6Uc6


OTVORENÝ DIALÓG SOCIÁLNA PRÁCA V PRAXI
Vyvrcholením DNÍ SOCIÁLNEJ PRÁCE v Prešove bol Otvorený dialóg SOCIÁLNA PRÁCA V PRAXI. Príjemný večer vo veľmi priateľskej atmosfére bol umocnený peknými priestormi v Double Tiffany – galéria.

Pozvanie prijali dvaja hostia, ktorí nám predstavili podnetné názory, a to PhDr. Margita Poptrajanovski - vedúca odboru sociálneho, Prešovský samosprávny kraj a Bc. Mgr. Gabriela Šostáková - riaditeľka neziskovej organizácie Trojlístok v Prešove. Ich príspevky, zároveň podmienili otvorený dialóg všetkých 11 zúčastnených. Za príjemnú atmosféru ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas a prišli podporiť sociálnu prácu aj v našom meste, práve vďaka Vám, vieme, že takéto aktivity budeme organizovať aj naďalej.


DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V ORGANIZÁCIÁCH 
V rámci DŇA OTVORENÝCH DVERÍ pri príležitosti Svetového dňa sociálnej práce otvorili niektoré organizácie brány svojich zariadení pre širokú verejnosť.

 • Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, Kalinov (foto 1 až 3)
 • Cesta a Život, n. o., Prešov (foto 4 až 8)
 • Hnutie rozvedených kresťanov katolíkov, Prešov (foto 4 až 8)
 • OZ MYMAMY - Bezpečný ženský domov, Prešov


Ďakujeme za Váš záujem, čo nás uisťuje v tom, že sme sa rozhodli správne, oslovili správnych partnerov, a že toto je len začiatok podobných aktivít, kde tému sociálnej práce v rôznych podobách, pre rôzne cieľové skupiny budeme prinášať aj naďalej, a veríme, že aj s novými partnermi.

Autor: Mgr. Inge Doležalová, Mgr. Renáta Kuková
Foto: Mgr. Inge Doležalová
zverejnila: - rk-

Súvisiace články

Neboli nájdené žiadne súvisiace články


Návštevnosť

Spolu:245421
Včera:16
Dnes:25