Niekedy v časoch dávno minulých chodievali ľudia len tak do kaviarní podebatovať o rôznych témach, a to nás inšpirovalo v dnešnej uponáhľanej dobe k zorganizovaniu pravidelných stretnutí, ktoré sme nazvali jednoducho Soaré so sociálnou prácou. Samotným organizátorom podujatia je SOCIÁLNY PREŠOV, o.z. s partnerom kaviareň Libresso Books & Coffee

Prvé stretnutie máme za sebou. V kaviarni Libresso Books & Coffee sa prezentovali dve témy. Prvá téma patrila dáme Danke Petrufovej, ktorá sa venovala a podmienila diskusiu na tému Rozvíjanie odborných a sociálnych kompetencií pracovníkov sociálnych služieb. Druhú tému načal a odprezentoval Slavko Poptrajanovski a to Formovanie pracovných tímov v zariadeniach sociálnych služieb.

Bol to večer plný uvoľnených a otvorených debát, spomienok, historiek, ale aj plnohodnotné diskutovanie o samotnej sociálnej práci a jej postavení. Aj keď návštevníkov nebolo viac ako dva tucty, nebola to príčina neúspešnosti večera, práve naopak tento večer predčil svoje očakávania. V príjemnej atmosfére kaviarne sa naozaj nielen rozprávalo, ale hlavne diskutovalo.

Spokojnosť účastníkov bola pre nás podložená ich slovami, ktoré presne špecifikovali, že práve takéto stretnutia a podujatia sú potrebné a v dnešnej dobe nedostačujúce.
Práve tento záujem nás motivuje, aby sme v podobných stretnutiach pokračovali a témy vždy prispôsobili aktuálnemu dianiu. Veríme, že tak ako my vychytáme muchy, tak aj počet účastníkov a záujemcov o diskusiu sa bude zväčšovať.

Ďakujeme kolektívu kaviarne Libresso Books & Coffee za poskytnutie príjemných priestorov pre nás a našich hostí a už dnes vám vieme prezradiť, že v júni sa pripravuje ďalšie podobné stretnutie.

O všetkom vás budeme včas informovať.

Autor: Mgr. Renáta Kuková
foto: Mgr. Ingrid Doležalová
zverejnila: -rk-