Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Súčasťou Dní mesta Prešov bolo aj slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, spojené s udeľovaním verejných ocenení.

Tie sa historicky prvýkrát odovzdávali spoločne. Primátorka mesta Andrea Turčanová spolu s poslancom zastupiteľstva Stanislavom Ferencom odovzdali štyri rôzne ocenenia pre deviatich ľudí. Slávnostnú atmosféru spevom dotvárala Brigita Tivadarová.

Cenu mesta Prešov za rok 2015 získali:

  • Alena Paulusová - vedúca folklórneho súboru Šarišanček
  • František Šesták - turista a hudobník
  • Ivan Minčík - urológ

Cena Opálove zrnko bola udelená spoločnosti Atak, výrobcovi značkového športového oblečenia.

Cenou primátora mesta Prešov za rok 2015 boli ocenení:

  • Detský domov na Požiarnickej 3 v Prešove
  • Andrej Dupaľ aktívny senior
  • František Jesenko architekt

Čestné občianstvo mesta Prešov dostali:

  • Michalovi Bosákovi (in memoriam), bankárovi
  • Dušanovi Pončákovi (in memoriam), akademickému sochárovi

Cena mesta Prešov:

Udeľuje sa od roku 2000 ako pokračovanie Ceny mesta Prešov za kultúru. Do dnešného dňa bolo odovzdaných celkom 57 Cien mesta Prešov – z toho 43 jednotlivcom a 14 kolektívom.

Cena primátora mesta Prešov:
Je verejným ocenením, ktoré udeľuje štatutár obyvateľom mesta Prešov, právnickým osobám a kolektívom pôsobiacim na území mesta Prešov za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech rozvoja a reprezentácie mesta, predovšetkým pri ich významných jubileách a výročiach. Táto cena sa udeľuje od roku 2008 a do dnešného dňa bolo ocenených 103 laureátov.

Opálové zrnko mesta Prešov:
Táto cena je verejným ocenením pre najúspešnejšie podnikateľské subjekty pôsobiace na území mesta Prešov, ktorého účelom je propagovať a oceniť aktivity podnikateľských subjektov v oblasti výroby, obchodu a služieb a podnietiť tým záujem odberateľov a spotrebiteľov o ne, vytvárať pozitívny obraz o podnikateľskom prostredí na území mesta Prešov. Udeľuje sa od roku 2003 a doposiaľ bolo odovzdaných celkom 64 týchto cien.

Čestné občianstvo mesta Prešov:
V histórii mesta Prešov po roku 1989 bolo Čestné občianstvo udelené len raz – a to v roku 2003 – dvom osobnostiam: biskupovi Mons. Pavlovi Petrovi Gojdičovi, in memoriam a biskupovi
Mons. Vasiľovi Hopkovi, in memoriam. Po trinástich rokoch tak pribudli ďalší dvaja nositelia tohto vzácneho ocenenia.

Zdroj: http://www.presov.sk/portal/?c=12&id=26108
Autor: Milan Grejták
Foto: Archív MsÚ Prešov
zverejnila: -rk-

Súvisiace články

Neboli nájdené žiadne súvisiace články


Návštevnosť

Spolu:241882
Včera:52
Dnes:2