Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prešov je strategický dokument, ktorý analyzuje stav sociálnych služieb v našom meste, hodnotí potreby občanov v sociálnej oblasti a navrhuje priority pre rozvoj v tejto sfére na nasledujúce obdobie.

Súčasne platný Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prešov je v platnosti do roku 2018. Z toho dôvodu sa v súčasnosti začína proces prípravy nového strategického dokumentu Komunitného plánu sociálnych služieb, ktorý bude zastrešovať obdobie od roku 2018 do roku 2025.

Na príprave KPSS sa budú podieľať tri pracovné skupiny:

  1. skupina rodín s deťmi a s mládežou – Mgr. Apolónia Sejková
  2. skupina zdravotne postihnutých a seniorov - PhDr. Jozef Dobrovič
  3. ohrozené skupiny (bezdetní manželia, osamelé osoby, bezdomovci a pod.) - Tatiana Pavľučuková

Členmi budú klienti sociálnych služieb, zástupcovia verejných aj neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a pracovníci mestského úradu v Prešove. V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme pozvať k participácii na príprave Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Prešov. 

Prihlásiť sa môžete do jednej z hore uvedených pracovných skupín do 21.11.2016 cez
PRIHLASOVACÍ FORMULÁR NA PRÍPRAVU KPSS

Tešíme sa na stretnutie s Vami.
S pozdravom,
Renáta Kuková

zverejnila: -rk-

Návštevnosť

Spolu:245424
Včera:25
Dnes:3