3P – Projekt n.o. v spolupráci s Odborom sociálnym Prešovského samosprávneho kraja zorganizoval v dňoch 22. – 23. novembra 2016 vzdelávacie podujatie na tému Validácia podľa Naomi Feil.

Záštitu nad týmto jedinečným podujatím prevzala vedúca odboru PhDr. Margita Poptrajanovski. Lektorkou bola Mgr. Mária Wirth, PhD., odborníčka na komunikáciu s ľuďmi trpiacimi demenciou a jediná certifikovaná prezentátorka metódy validácie na Slovensku a v Čechách.

Pracovníci sociálnych služieb, ktorí sa starajú o ľudí trpiacich demenciou, tak mali možnosť získať cenné poznatky z oblasti osvedčeného prístupu – validácie. Táto metóda pomáha odstraňovať pocity strachu klienta, posilňuje jeho sebahodnotenie a umožňuje mu v pokoji a dôstojnosti prežiť záverečnú etapu života.

Podujatia sa zúčastnilo 26 účastníčok z rôznych zariadení sociálnych služieb z nášho, aj Košického kraja. Zvlášť ocenili možnosť zúčastniť sa vzdelávacieho podujatia na atraktívnu tému s vyhľadávanou odborníčkou v blízkosti miesta, kde žijú a pracujú, bez nutnosti cestovania do hlavného mesta, čo prirodzene znižuje náklady na dopravu, nocľah a v neposlednom rade šetrí čas.

Teší nás, že sa opäť potvrdilo, že Prešov – tretie najväčšie mesto Slovenska a krajské mesto najväčšieho kraja má potenciál byť centrom vzdelávania pracovníkov sociálnych služieb, čo je aj jednou z odvážnych, ale reálnych vízií našej neziskovej organizácie.

pdfPozvánka na stiahnutie

 

Autor: Za tím 3P – Projekt n.o.: Danka Petrufová – riaditeľka
Foto: Archív 3P – Projekt n.o.
Zverejnila: -rk-