Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Spoločnú výzvu vyhlásili Spravbytkomfort a Sociálny Prešov. Projekty môžu predkladať aktívni obyvatelia Prešova, ktorí pôsobia v neziskových organizáciách, školských zariadeniach, bytových domoch. Podporených bude najmenej desať projektov.

Finančné prostriedky, ktoré sme sa rozhodli rozdeliť, sme získali venovaním 2% z dane.
Celkom rozdelíme 2 800 eur, jednotliví žiadatelia môžu získať na novú zeleň od 100 do 300 eur.

Termín predkladania projektov je do 31. januára 2017
Vyplnenie elektronickej žiadosti najneskôr do 31.01.2017

Odovzdanie písomnej žiadosti najneskôr 31.01.2017 do 17:00 h (do konca otváracích hodín klientskeho centra SPRAVBYTKOMFORTU) na adresu:
Spravbytkomfort, a.s. Prešov
Adriana Birošová
Volgogradská 88
080 01 Prešov
(fyzicky musí byť do 31.01.2017 doručená, neplatí poštová pečiatka s týmto dátumom)

Na obálku čitateľne napíšte:
Odosielateľ:
Názov organizácie / názov aktívnej skupiny občanov
Meno a priezvisko (kontaktnej osoby projektu)
Ulica a číslo
080 01 Prešov

Obálku označte:
Heslo: „ZELENÁ PRE PREŠOV“
NEOTVÁRAŤ !!!

Výberová komisia rozhodne o výsledkoch do konca februára 2017
"Stačí, ak záujemca o finančný grant nakreslí svoj kúsok zelene a opíše grantový projekt, ktorý by chcel uskutočniť. Realizácia víťazných projektov je plánovaná na jar. Už sa tešíme na všetky nápady, ktoré budú pre ich autorov určite nezabudnuteľnou aktivitou. Dôležité je, aby projekt, ktorý sa bude uchádzať o finančný príspevok, bol v súlade so všeobecne záväzným nariadením (5/2010) o tvorbe, ochrane a údržbe zelene a jej súčastí na území mesta Prešov," uviedla Banduričová.
Zástupkyňa realizátora výzvy za Sociálny Prešov Gabriela Šostáková konkretizovala, že radi by podporili projekty, ktoré sa budú týkať vybudovania alebo revitalizácie zelene, vysádzania kvetov, skrášlenie školských políčok, výsadby bylinkových záhonov, kríkov drobného ovocia a inej zelene.

wordPísomná žiadosť

Zdroj: http://presov.korzar.sme.sk/c/20425963/presovcania-sa-mozu-uchadzat-o-grant-na-vysadbu-zelene.html#ixzz4VGn5i2b3
zverejnila: -rk-

Návštevnosť

Spolu:245579
Včera:52
Dnes:0