Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP
2 percentá

Práve v tomto období môžeme o dvoch percentách z dane, ktorú povinne všetci zarábajúci odvádzame, rozhodovať my sami. Môžeme si vybrať, akej organizácii ich venujeme. 2% z dane sú malým zázrakom, v rozpočtoch neziskových organizácii tvoria finančný balík, nevyhnutný pre ďalšie fungovanie. Neodignorujme túto možnosť ako pomôcť dobrým veciam a ovplyvniť svet okolo seba.

Ako darovať 2% nášmu / Vášmu SOCIÁLNEMU PREŠOVU?
Názov: SOCIÁLNY PREŠOV
Sídlo: Sibírska 19, 080 01 Prešov
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42383609
Bankové spojenie a číslo účtu:
banka: Raiffeisen BANK                                                  
IBAN:  SK68 1100 0000 0080 1602 1662

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) z dane:

 1. Do 15.02.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  1. 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  2. 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín  a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017.
 5. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
 6. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
 7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!
 8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:

 • Fyzické osoby poukazujú v roku 2017 2 % z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3 % z dane!
 • Do kolónky ROK sa píše 2016
 • Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava . Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:
Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba.

1. ZAMESTNANEC - používa

VYHLÁSENIE (NOVÉ na 2017, EDITOVATEĽNÉ! PDF), a

Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov na rok 2017 (editovateľné DOC)

 

2. FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:

a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A) (komplet ZIP, nové)
b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B) (komplet ZIP, nové)

 

3. POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít v roku 2016 – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):

a) Dobrovoľníctvo-Vysielajúca organizácia za rok 2016 (word)
b) Dobrovoľníctvo-Príjemca za rok 2016 (word)

 

4. PRÁVNICKÁ OSOBA – daňové priznanie právnických osôb (komplet ZIP, totožné s rokom 2016)

dve percenta soc po 2016

(Zdroj: http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/)
zverejnila: -rk-

Návštevnosť

Spolu:241882
Včera:52
Dnes:2