Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Vás pozýva na sériu informačných
seminárov k výzvam z operačného programu Efektívna verejná sprava, určeným pre mimovládne
neziskové organizácie.

Výzvy podporia aktivity MNO:

  • v oblasti tvorby lepších verejných politík od národnej až po miestnu úroveň,
  • pri tvorbe partnerstiev medzi MNO a verejnou správou,
  • pri informovaní a zvyšovaní povedomia o verejných politikách,
  • pri zapájaní partnerov a verejnosti do tvorby a napĺňania verejných politík.

Informačné semináre organizujeme s cieľom priblížiť Vám podmienky a nastavenia výziev a diskutovať
s Vami o Vašich zámeroch a nápadoch a možnostiach ich financovania z týchto výziev.
Semináre organizujeme v spolupráci s riadiacim orgánom operačného programu Efektívna verejná
sprava, Ministerstvom vnútra SR (http://www.minv.sk/?opevs) a s krajskými Informačno-poradenskými centrami1.

Semináre sa uskutočnia naprieč celým Slovenskom:
26.05.2017 Prešov - Budova úradu VÚCPO, Námestie mieru 2, Prešov

Všetky semináre budú v čase od 10:00 do 15:00, podrobnejšie informácie o priebehu nájdete
v programe.
Odborným garantom seminárov bude Danica Hullová z Centra pre vzdelávania neziskových organizácií, ktorá má dlhoročné skúsenosti tak s fondmi EÚ, ako aj so vzdelávaním a trénovaním ľudí
z mimovládneho sektora.

Prihlásiť sa môžete pomocou elektronického formulára:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSey5vNHSC2OxdIR6fzIECKB9abZMtXSGCinfmYteCutwLtztg/viewform


Najneskôr do 3 pracovných dní pred termínom konania daného semináru. ,

Kapacita jednotlivých seminárov je najviac 50 ľudí.

Využite jedinečnú príležitosť, kedy môžete odovzdať svoje skúsenosti a pomôcť nastaviť verejné politiky
na Slovensku v prospech ich prijímateľov, občanov Slovenska. Výška finančnej alokácie na výzvy je
dostatočne vysoká na to, aby podporila všetky kvalitné projekty. Buďte jedným z nich!

Tešíme sa na Vás!

Miroslav Mojžiš
Úrad splnomocnenca vlády SR
pre rozvoj občianskej spoločnosti
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2
812 72 Bratislava
sídlo: Cukrová 14, 813 39, Bratislava
tel: 02 / 509 44 980
http://www.minv.sk/?ros

pdfPozvánka
pdfProgram

zverejnila: -rk-

Súvisiace články

Neboli nájdené žiadne súvisiace články


Návštevnosť

Spolu:245422
Včera:25
Dnes:1