Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Podujatie, ktoré voláme Student camp, je určené pre študentov a študentky odboru sociálna práca, ktorí majú záujem spoznať nových ľudí a v budúcnosti – po skončení štúdia – pôsobiť v sociálnej oblasti.

Základné informácie:

 • 3 dni strávite v spoločnosti mentorov a študentov z iných škôl, kde budete spoločne pracovať na vyriešení jednej úlohy z oblasti sociálnej práce
 • Termín konania aktivity je 20. – 22. október 2017
 • Účastnícky poplatok nie je žiaden, ubytovanie a stravovanie zabezpečuje organizátor. Jediným Vaším nákladom tak bude doprava na miesto (v Žilinskom kraji)

Základné podmienky zapojenia sa do aktivity:

 • Študent 2. alebo 3. ročníka Bc. štúdia v odbore sociálna práca
 • Študent 1. alebo 2. ročníka Mgr. štúdia v odbore sociálna práca
 • Vyplnenie prihlášky s pravdivým uvedením všetkých údajov
 • Spracovanie úlohy (zadanie úlohy bude zaslané všetkým prihláseným na mail 22. septembra 2017)
 • Zaslanie motivačného listu (spolu so zadaním úlohy príde aj informácia o štruktúre motivačného listu)

Spôsob výberu účastníčok a účastníkov:

 • Spomedzi všetkých prihlásených vyberie komisia 3 – 4 študentov z každej VŠ a to na základe týchto kritérií:
 • Spracovanie úlohy (max. 20 bodov)
 • Motivačný list – najmä v kontexte cieľov do budúcnosti, no i doterajšieho pôsobenia (max. 10 bodov)
 • Priemer známok za akademický rok 2016/2017 (max. 10 bodov)

Všetkých študentov budeme informovať o výsledku výberového procesu. Vybraní študenti dostanú bližšie informácie o ďalšom postupe.

DEADLINE PRE PRIHLÁSENIE SA DO VÝBEROVÉHO PROCESU PRE STUDENT CAMP
JE 21. SEPTEMBRA 2017.

prihlas sa

student camp 7 2017

casova os student camp 07 2017

Zdroj: http://socialnapraca.sk/plancinnosti2017/student-camp/
Zverejnila: -rk-

Súvisiace články

Neboli nájdené žiadne súvisiace články


Návštevnosť

Spolu:241881
Včera:52
Dnes:1