Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Výstavu malieb, grafík, inštalácií a objektov prešovského výtvarníka Mgr. Art. Kamila Jurašeka zastreší Galéria v Caraffovej väznici v Prešove. Vernisáž sa uskutoční 3. augusta 2017 o 17:00 h a atmosféru dotvorií kvarteto Kombozet. Výstava potrvá do 3. septembra 2017.

Výstava Svätci a zločinci prezentuje najnovšie práce autora Kamila Jurašeka pri príležitosti okrúhleho životného jubilea – 40 rokov života. "Výstava pozostáva z najnovšieho figurálneho maliarskeho cyklu Tiene raja, v ktorom sa ako autor venujem téme človeka, jeho vnímania, cítenia, myslenia a konania v živote, spolunažívania, a jeho hodnotách, zmyslu existencie a jeho rozvoju. Tiene raja referujú o celej škále súčasných problémov ľudí žijúcich v globalizovanej spoločnosti zmietajúcej sa v egoistickom kapitalizme, v neustále väčšej materiálnej konzumnosti a stále väčšej duchovnej absencii, čo má za následok množstvo ľudských, sociálnych, politických, ekonomických a spoločenských problémov," približuje kurátorka výstavy Janette Langová.

V tomto cykle prostredníctvom ľudských figúr autor poukazuje na hodnoty, kladné i záporné, na cnosti človeka, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou charakteru a osobnosti každého človeka. Ľudskú premenu umelec tiež zaznamenáva aj v niektorých inštaláciách a objektoch v cykle nazvanom Absurditky. "Nachádzajú sa v ňom i niektoré readymady, ktoré ponúkam na zamyslenie sa, ako bežné veci, napríklad hračky, nenápadne vypĺňajú a vytláčajú prirodzený priestor človeka už odmalička, a stávajú sa tak absurdne až bizarne prirodzenou súčasťou človeka," dopĺňa autor Kamil Jurašek.

Na výstave Cyklus Tiene raja nadväzuje na predchádzajúci cyklus Borders a cyklus Čierne diery. Cyklus Borders (Hranice) vypovedá nielen o imigrácii, o problémoch sťahovania a vysťahovalectva, ako o zmene prirodzeného prostredia človeka geopoloticky, ale aj spoločensky, politicky a ekonomicky zmenenom prostredí človeka. Cyklus Tiene raja nadväzuje na tieto geopolitické problémy človeka z cyklu Bordersa reflektuje na pôvod týchto dôsledkov a problémov – človeka, ktorý spravuje a podmaňuje si celú zem a miesto, v ktorom žije vytvára a podľa potreby či záujmov buduje, ale aj ničí.

V cykle Čierne diery sa autor zameral práve na 6. živel sveta. "Zaoberám sa konaním a činnosťou človeka, jeho vlastnosti pripodobňujem k vlastnostiam čiernych dier. Čierne diery charakterizujú gravitačné sily, gravitačnú energiu, ktorá koncentruje hmotu do seba a ako sa vyššie spomína, čierna diera je oblasť vesmíru, z ktorej nič neunikne.Názov čierna diera nespomína dieru, ale miesto v priestore, kde sa stráca všetko, dokonca i svetlo," približuje hlavné motívy K. Jurašek, ktorého cieľom nie je kritizovať, ale upozorniť na stále väčšiu prevahu matérie, absencie duchovnosti, na stratu svedomia a v týchto súvislostiach na rastúce nepokoje v nás samých a v spoločnosti.

Výstavu ešte doplnia Autoportréty a solitérne inštalácie, ktoré každá sama o sebe vypovedá o súčasnom pohľade autora na človeka, jeho deformáciu (Deformation of man), zmene (Transformation),návratu k prírode (Spomienky na Grécko, Pocta kráse), podstaty zmyslu života (Narodenie), hľadaniu stratenej rovnováhy (Metla ľudstva).


struktury sveta 08 2017 pl

Zdroj: http://www.presov.sk/oznamy/struktury-sveta.html
Zverejnila: -rk-

Súvisiace články

Neboli nájdené žiadne súvisiace články


Návštevnosť

Spolu:241732
Včera:73
Dnes:20