Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Kto príde, neoľutuje! Čakáme vás 09. septembra 2017 na Delni, kde to bude rozvoniavať tými najlepšími špecialitkami pripravenými na otvorenom ohni. Jedlá bude degustovať odborná porota zložená zo zvučných mien.

Keď by ste aj vy chceli navariť svoju špecialitu, ste srdečne vítaní. Prečítajte si pravidlá, sú nižšie, zožeňte partiu, vyberte recept...A - poď ho variť!

Pravidlá a organizačné pokyny pre „7. ročník Kotlík Open“ dňa 09. 09. 2017.
Príprava rôznych kotlíkových jedál = Kotlík open

1. Podujatie „Kotlík Open“ (ďalej len „podujatie“) je organizované pre zábavu a recesiu účastníkov a ich sprievod.

2. „Podujatia“ sa môžu zúčastniť družstvá na svoje náklady a vlastné nebezpečenstvo, pričom veliteľ družstva musí byť plnoletý a musí prehlásiť, že pristupuje k pravidlám súťaže a organizačným pokynom.

3. Súťaž sa uskutoční 09. 09. 2017 v priestoroch rekreačného areálu Delňa – Jelšová 5, Prešov.

4. Súťažné družstvá súťažia pod nimi zvoleným názvom družstva.

5. Všetky suroviny a ingrediencie potrebné na varenie jedla v kotlíku, ako i kotol a všetko potrebné náradie k vareniu guláša si zabezpečia súťažné družstvá samé a na svoje náklady. Organizátori zabezpečia studenú pitnú vodu a drevo.

6. Množstvo vareného jedla nie je limitované.

7. Registrácia družstiev bude dňa 09. 09. 2017 v čase od 8:00 hod.- 8:55 hod.

8. Pri registrácii mužstva podpíše vedúci družstva „Pravidlá a organizačné pokyny pre 7. ročník Kotlík Open“.

9. Firemné družstvo má možnosť v rámci priestoru, ktorý mu bol vymedzený usporiadateľom a po dohode s usporiadateľom realizovať prezentáciu svojej firmy.

10. Začiatok súťaže je o 9:00 hod. po registrácií súťažiacich. Do toho času môžu družstvá vykonávať akúkoľvek „neohňovú“ prípravu pre varenie svojich jedál.

11. Ukončenie varenia bude o 13,00 hod a následne bude prebiehať degustácia, predaj a hodnotenie.

12. Súťažiť sa bude o „Divácku cenu“, ktorú získa ten, kto dostane od návštevníkov akcie najviac kupónov – 1 Kotlík za najlepšie uvarené kotlíkové jedlo a „Cenu odbornej poroty“.

13. „Divácka cena“ predstavuje symbolickú a formálnu cenu.

14. Kupón – 1 Kotlík za najlepšie uvarený guláš, môže udeliť ktorýkoľvek návštevník ktorémukoľvek družstvu po zaplatení poplatku 2,00 EUR usporiadateľom súťaže. Nevylučuje sa možnosť udeliť si vlastný certifikát za uvedený poplatok.

15. Kupón – 1 Kotlík vystaví usporiadateľ súťaže po zaplatení poplatku. Kupón – 1 Kotlík odovzdá konzument jedla súťažiacemu družstvu, ktorého špecialitu si vyberie.

16. Konzument po zaplatení Kupónu – 1 Kotlík usporiadateľovi obdrží misku, chlieb, lyžičku a servítku od usporiadateľa a od ním vybraného súťažného družstva porciu jedla.

17. Súťaž o cenu odbornej poroty sa bude hodnotiť priebežne počas celého zápolenia a to v kategóriách : atmosféra družstva počas prípravy jedál, hygiena na stanovisku, spracovanie a výber surovín, prostredie výdaju jedla a na záver servírovanie a chuť kotlíkového jedla.

18. Súťažiaci sa akcie zúčastňujú na vlastné riziko.

19. Súťažiaci sa svojím podpisom zaväzuje:
a) dodržiavať poriadok a čistotu v priestoroch „7.ročník Kotlík Open“;
b) rešpektovať organizačné pokyny usporiadateľov;
c) pohybovať sa vo vyhradenom priestore;
d) v prípade ním zavinenej škody, vzniknutej v priestoroch, alebo na majetku areálu Delňa, neodkladne vyrovnať túto škodu.

Výťažok z podujatia poputuje na Oddelenie pediatrie Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov.

kotlik open 09 2017pl

Zdroj: https://www.facebook.com/events/532694710405250/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2244%22%2C%22unit_ref%22%3A%22related_events%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22permalink%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22RHC%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A[]%7D]%22%7D
Zverejnila: -rk-

Súvisiace články

Neboli nájdené žiadne súvisiace články


Návštevnosť

Spolu:212098
Včera:116
Dnes:96