Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Relevant n.o. Vám 14. novembra 2017 v Klubovni Puzzle prináša pokračovanie projektu Povolania, ktorý chce prostredníctvom našich hostí priniesť mladým ľuďom aktuálne informácie o konkrétnej práci a povolaní, možnostiach uplatnenia sa na trhu práce, štúdiu, či v dnešnej dobe tak potrebnej praxe. Povolania tiež ponúkajú možnosť networkingu a spoznania nových zaujímavých ľudí.

Profesia, ktorú sme sa Vám rozhodli predstaviť tentokrát je učiteľ. Našimi hosťami budú učitelia Marián Damankoš, Marta Fudalyová a Zuzana Nichtová.

V diskusii 14. novembra 2017 v čase od 19:00 do 22:00 nám prezradia, ako sa k učiteľstvu dostali, čomu všetkému sa venujú, ako vyzerá bežný deň učiteľa a rôzne ďalšie praktické informácie o možnostiach a úskaliach učiteľstva na Slovensku.

Hostia:
PhDr. Marián Damankoš, PhD.
Vyštudoval Filozofickú fakultu Prešovskej univerzity v Prešove, hl. predmety: dejepis, filozofia.
Medzi jeho hlavné pracovné činnosti patrí pozícia učiteľa a zároveň riaditeľa Evanjelickej spojenej školy v Prešove, ktorým je od r. 2008.
Zároveň zastáva viacero ďalších funkcií: je poslancom Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja; predsedom Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Z-PSK; predsedom Školského výboru Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku; či predsedom Krajskej komisie Prešovského kraja Dejepisnej olympiády.
Taktiež je autorom viacerých učebných textov z dejepisu.
Je ženatý a má 4 deti.

Mgr. Marta Fudalyová
Je špeciálnou pedagogičkou (somatopédia), učiteľkou pre 1. stupeň ZŠ, lektorkou Montessori aktivít pre deti do 6 rokov.
Pracovala v neziskovej organizácii Anima ako pedagóg pre prácu s deťmi a ich rodičmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Realizovala Montessori semináre pre rodičov a učiteľov.
V materskom centre Emerka v Prešove viedla herničku a Montessori aktivity pre deti z bežných rodín vo veku od 2 do 6 rokov. Už piaty rok tam realizuje letné Montessori škôlky ako prípravu pre deti na kolektív.
Momentálne pracuje na projekte Súkromnej Montessori školy v Prešove.
Je spoluautorkou projektu Návrat Montessori k budúcim učiteľom (konferencia „Montessori v priestore formálneho a neformálneho vzdelávania učiteľov“).
Je tiež spoluautorkou a realizátorkou projektu Rodinná víkendová škola vo Varhaňovciach a lektorkou vzdelávania pre Úniu materských centier v rámci projektu Revolúcia v učení.
Zúčastnila sa tiež konferencie Prešovskej univerzity v Prešove s príspevkom "Čím si ma získala Montessori? alebo Montessori pedagogika v podmienkach rodinného centra Emerka" a konferencie k téme predčasne narodených detí organizovanej o.z. Malíček v Prešove.
Je mamou 5 vlastných detí vo veku 6 až 15 rokov.

Mgr. Zuzana Nichtová
Je rodená Bratislavčanka, v minulosti študovala na osemročnom gymnáziu v Petržalke, no škola ju dostatočne nenapĺňala, tak sa rozhodla svoj život zásadne zmeniť prestupom do medzinárodného študijného programu International Baccalaureate na Gymnáziu Jura Hronca. Vtedy v sebe objavila nadšenie pre množstvo aktivít a pre hľadanie vlastnej cesty životom.
Začala dobrovoľníctvom pre Červený kríž, v rámci ktorého sa venovala vzdelávaniu predškolákov o zdraví. Neskôr sa rozhodla pre štúdium psychológie.
Pokračovala v práci s deťmi, najmä s poruchami autistického spektra. Pomáhala im ako dobrovoľníčka, absolvovala kurz Aplikovanej behaviorálnej analýzy a venovala sa tejto téme aj výskumne.
Popri tom ju zaujímalo aj učenie: doučovala, učila slovenčinu deti na British International School a už popri škole sa jej podarilo učiť v programe International Baccalaureate.
Keď ku koncu štúdia stála na križovatke rozhodnutí, viac ju zlákala možnosť obrovského profesionálneho rozvoja. Tým sa začala jej cesta v Teach for Slovakia. Momentálne ako účastníčka tohto programu učí na základnej škole v Michalovciach a v budúcnosti by sa chcela aj naďalej venovať práci so žiakmi.

povolanie ucite 011 2017 pl

Zdroj: https://www.facebook.com/events/1486755381391357/
Zverejnila: -rk-

Súvisiace články

Neboli nájdené žiadne súvisiace články


Návštevnosť

Spolu:245579
Včera:52
Dnes:0