Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

v spolupráci so Súkromným centrom špeciálno - pedagogického poradenstva pri Súkromnej spojenej škole Vodárenská Prešov Vás pozývame na konferenciu Cesty k inklúzii, ktorá sa uskutoční v dňoch 23.- 24. novembra 2017 v priestoroch OZ Barlička na námestí Matice slovenskej 13 v Prešove

Na konferenciu je možné sa prihlásiť do 15.11.2017 prostredníctvom tohoto linku:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkxc7uwI85afXjDQY53XPXsPtrpwUbbPd4YLEnQWVmkQecTg/viewform?usp=sf_link

V prílohe mailu nájdete pozvánku a predbežný program konferencie. Okrem odborného programu budú ťažiskom konferencie pracovné skupiny, v ktorý zadefinujeme problémové okruhy a navrhneme riešenia vo všetkých oblastiach života detí a mladých ľudí s odlišným vnímaním sveta a spracovaním informácií. 

Ambasadorkami konferencie sú pani Jana Žitňanská, poslankyňa Európskeho parlamentu a pani Zuzana Stavrovská, komisárka pre zdravotne postihnutých.

Tešíme sa na Vašu účasť

za organizačný tím
Viera Hincová
odborná garantka projektu Cesty k Inklúzii
0905 541 260

cesty k inkluzii 011 2017 pl

Zverejnila: -rk-

Súvisiace články

Neboli nájdené žiadne súvisiace články


Návštevnosť

Spolu:221028
Včera:44
Dnes:23