Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Prešovské dobrovoľnícke centrum (PDC) ocenením Krajské srdce na dlani odmenilo prácu najlepších dobrovoľníkov Prešovského kraja za rok 2017.

Do 16. ročníka oceňovania bolo zaslaných 21 nominácií.
Slávnostný podvečer odovzdávania ocenení, nad ktorým záštitu prevzala prešovská primátorka Andrea Turčanová, slovom sprevádzala Veronika Slaninková a atmosféru kultúrnymi vystúpeniami v predvianočnom štýle dotváral FS Rozmarija.

V kategórii jednotlivcov si ocenenie prevzala Martina Copáková z Prešova, ktorá sa zapája do akcií Prešovských havkáčov, pomáha pri rozvoze potravinových balíčkov pre rodiny v núdzi, daruje krv, ale najmä pracuje v Charity shope otvorenom OZ Podaj ďalej.
Annu Frankovú z Popradu ocenili za dobrovoľnícku a priekopnícku činnosť v oblasti náhradného rodičovstva. Náhradná mama, ktorá takmer 13 rokov sama organizovala a viedla kluby náhradných rodičov v Poprade, založila aj OZ Hniezdo, ktoré udržuje aktivity pre 70 členov.
Ďalšia ocenená Marta Ivanko Macejová zo Šarišských Michalian stála pri zrode organizácie ZDS DIASABI, ktorej cieľom je pomáhať ľuďom s diabetes žiť so svojou chorobou plnohodnotný život.
Prešovčanka Jozefína Komárová získala ocenenie za oblasť vzdelávania a osvetovej činnosti. Od roku 1991 organizuje podujatia pre diecézne charity, vzdeláva dobrovoľníkov a má návštevné služby v nemocnici. V rámci Gréckokatolíckej charity v Prešove je koordinátorkou dobrovoľníkov a rozbieha činnosť farských charít.
Ďalší Prešovčan Tibor Krenický sa okrem práce na vysokej škole a svojej rodiny vo voľnom čase dobrovoľnícky venuje zmiešanému cirkevnému zboru Hlahol a vedie aj mládežníčke futbalové stretnutia v telocvični.
Peter Pjenčák z Vranova nad Topľou bol ocenený za ochranu životného prostredia a environmentálnu výchovu, keď už 20 rokov prispieva údajmi o stave bociana bieleho do národnej databázy. Za bocianmi najazdí na bicykli každoročne aj tisíc kilometrov.
V kategórii organizácií bolo ocenené OZ Magis, ktoré v meste Prešov pomáha najmä matkám a rodinám v núdzi, no tiež bezdomovcom a deťom. Ročne poskytnú potravinovú pomoc pre približne 100 rodín počas rôznych sviatkov, ďalším pomáhajú priebežne.
Ocenené bolo aj OZ Podaj ďalej, ktoré pomáha ľuďom v núdzi. Poskytuje materiálnu pomoc vo forme oblečenia, potravín, drogérie, školských, športových či zdravotníckych potrieb a to nielen svojím overeným obdarovaným, ale aj iným neziskovým organizáciám. V tomto roku iniciovalo otvorenie prvého Charity Shopu v Prešove. Jeho členovia uskutočnili aj aktivity ako Vešiak pomoci, Valentínsky skutok lásky, Podaj ďalej vlasy a Podaj ďalej zemiak.
Ocenené bolo aj svidnícke OZ Roka, ktorá za štyri roky činnosti realizovalo viaceré úspešné projekty. Vybudovali lezeckú stenu, uskutočnili obnovu lesoparku a organizujú aj športové aktivity.
V kategórii skupina dobrovoľníkov komisia priznala mimoriadne ocenenie dvojici Judita Čechová a Alexandra Maňkošová, ktoré prijali rómske deti a sú príkladom búrania predsudkov a budovania tolerancie. Ako dobrovoľníčky OZ Návrat v Prešove vykonávajú laické poradenstvo opierajúce sa o osobnú skúsenosť náhradného rodiča.
Mimoriadne ocenenie získala aj Eva Kažimírová, ktorá dlhé roky pomáha rodinám a deťom z Prešova a okolia v zložitých situáciách. Aj na dôchodku učí rodičov hospodáriť, hľadá bezpečné riešenia pre deti a pracuje pre klientky v prešovskom zariadení Dorka a Úsmeve ako dar.

Tento rok bolo zaslaných 21. nominácií, z toho bolo 14 nominácií na uznanie pre jednotlivca, tri návrhy prišli na ocenenie kolektívu a štyri nominácie na ocenenie pre organizáciu. Na základe vyhodnotenia hodnotiacej komisie odovzdali šesť ocenení v kategórii jednotlivcov, tri organizácie a dve mimoriadne ocenenia.

Od roku 2001, odkedy sa ocenenie odovzdáva, bolo prijatých 261 nominácií na najlepších dobrovoľníkov Prešovského kraja. Poďakovanie dostalo 104 jednotlivcov a kolektívov a osem organizácií. Ocenenie pre aktívne organizácie sa udeľuje od roku 2014.

i 4838849

 

i 4838853

Zdroj: http://www.presov.sk/oznamy/ludia-so-srdcom-na-dlani.html
Zverejnila: -rk-

Súvisiace články

Neboli nájdené žiadne súvisiace články


Návštevnosť

Spolu:234402
Včera:20
Dnes:4