Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Spoločná výstava Jána Juhaniaka a Adriány Vančovej prezentuje ich spoločné strety myšlienok, predstavuje výtvarný dialóg medzi autormi, medzi prírodou a človekom, medzi realitou a snovosťou, na ktorej zohráva svet prírody hlavný motív. Príroda, ktorej interpretácie a reprodukcie sú nekonečné, neustále vábi pozornosť výtvarníkov.

Vančová rojčivo zobrazuje krajinu, ktorá tvorí kulisu k jej osobným citlivým príbehom, alebo zachytáva jej holú autentickú impresiu. Pozvoľne presahuje médium fotky do performance a inštalácií. Zachytáva situácie, ktoré utvárajú osoby okolo nej, a v ktorých je zároveň i ona samotná.

Predmetom pozorovania sa v konečnom dôsledku nestáva len človek, ale aj priestor v ktorom žije. Jej meritom prác sa stáva príroda s vnútornými a vonkajšími krajinami. Duchovná rovina bytia predstavuje prioritu nad hmotnou existenciou.

Juhaniakove teritórium je médium koláže a jej presahov. Symbolicky na tejto výstave pracuje s ,,vykostenými“ knihami, ktoré stratili informačnú a obsahovú hodnotu. Ostali z nich len relikty informácií, zvyšky z reprodukcií. Knihy, ktoré mali pôvodný prírodovedný obsah, využíva ako objekty k inštalácií a s kritickou hravosťou ich komentuje obrázkami, kolážami, či fotkami. Komentuje tak vzťah človeka k prírode, vzťah reprodukovaných obrázkov prírody so surreálnou nadsázkou. Vytvára tak v prítomnosti nové spojitosti rôznych fragmentov a stavia sa tak k otázkam reprodukovania sveta,

Mgr. art. Peter Janáčik PhD, kurátor výstavy

Vernisáž sa uskutoční 23.1.2018 v galérii Caraffova väznica v Prešove, výstava potrvá do konca februára.

PhDr. Janette Langová, MBA
vedúca kultúrnej organizácie PKO Prešov,
Caraffova väznica

natura vulgaris 01 2018 pl

Zverejnila: -rk-

Súvisiace články

Neboli nájdené žiadne súvisiace články


Návštevnosť

Spolu:227045
Včera:76
Dnes:73