Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Ústrednou témou divadelnej hry autora Jána Soloviča je náboženská neznášanlivosť a jej zneužívanie politickou mocou na dosiahnutie moci, vplyvu a bohatstva. Historické divadelné predstavenie sa viaže k 330. výročiu Prešovských krvavých jatiek s finančnou podporou Mesta Prešov.

Dej historickej hry s podtitulom Dráma lásky, cti a viery (vyd. Tympanon, 2002) sa odohráva v 17. storočí, kedy doznievajú turecké nájazdy na naše územie v období vlády cisára Leopolda I. V Uhorsku vrcholia protievanjelické represie pre vykonštruované sprisahanie pod vedením generála Caraffu, ktoré sa ho histórie zapísali ako Prešovské jatky.

Jedným z obvinených, vypočúvaných a mučených bol aj hrdina hry Krvavý trón – Juraj Ottlík, generál a zeman z Horných Ozoroviec. Dráma približuje jednoročný výsek z jeho života od jari do jesene roku 1687. Nechýbalo veľa, aby boli dnes jeho ostatky uložené v Chráme sv. Trojice v Prešove spolu s ďalšími popravenými martýrmi. Pri pamätnej tabuli a súsoší obetí generála Caraffu na rohu Starého kolégia v Prešove sa v roku 1995 pomodlil pri svojej návšteve Slovenska pápež Ján Pavol II. V hre nechýba ani veľký príbeh lásky medzi Jurajom Ottlíkom a jeho manželkou Evou, ktorú nesmierne miloval.

„Slovensko má niekoľko historických tráum, ktoré si potrebuje prebrať, precítiť, nechať odznieť. Tento proces sa deje, hoci sa jedná o udalosti len nedávno minulé. Týka sa to však aj dejinných udalostí v dávnejšej histórii, ktoré podľa mnohých svedectiev aj dnes stále rezonujú. Takou sú aj Caraffove jatky v Prešove. Bolo by správne, aby dnes tieto smutné dejiny poslúžili novému a pravému ekumenizmu, nie k jatreniu starých rán,“ uviedol režisér divadelného predstavenie Vladimír Špurek, ktorý v hre zároveň stvárňuje postavu generála Caraffu.

Autor hry Ján Solovič sa narodil 8. marca 1934 v Pliešovciach. Dramaturgiu a divadelnú vedu vyštudoval na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave. Knižné vydanie divadelnej hry Krvavý trón dopĺňajú ilustrácie architektky a maliarky Jany Krivošovej. V úvode Ján Solovič informuje, že k spracovaniu tejto témy ho inšpiroval Igor Kišš, teológ a emeritný dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK. Autor vychádzal zo stručného prehľadu života a diela generála a zemana Juraja Ottlíka, ktorý v Toronte spracoval jeden z dosiaľ žijúcich potomkov rodu Mikuláš Ottlyk.

Juraj Ottlík zachránil v boji s Turkami člena cisárskej rodiny, čím si zaviazal cisára vďačnosťou. Keď sa neskôr dostal pred protireformačný súd generála Antónia Caraffu, jeho manželka sa pokúsila získať od cisára Leopolda dekrét, ktorý by popravu zastavil. Za rany spôsobené pri mučení panovník Ottlíkovi ponúkol rozsiahle majetky, ale on si namiesto nich vyžiadal právo postaviť v Horných Ozorovciach evanjelický kostol. Cisár žiadosti vyhovel napriek tomu, že v tom čase odobrali evanjelikom 800 kostolov. Ottlíkov kostol dodnes stojí, aj keď v zmenenej podobe.

Dobrovoľníci z cirkevného zboru v Prešove po divadelnej hre Krvavý trón siahli z viacerých dôvodov a nielen kvôli tomu, že v tomto roku uplynulo 330 rokov od Prešovských jatiek. Hra v sebe nesie množstvo silných tém, i preto je jej odkaz stále aktuálny a nastavuje zrkadlo aj dnešnej dobe. Poukazuje na silu viery a modlitby, ktoré pomáhajú obstáť v tých najťažších životných okolnostiach. Usvedčuje nás zo sklonov hádzať vinu na iných a „pilátovsky“ si umývať ruky. Ukazuje, že je ľahkomyseľné podliehať ilúzii krátkodobého víťazstva, keďže tí, čo sa zapredajú zlobe a chamtivosti, nemávajú šťastné konce. V hre rezonuje aj téma lásky – ktorá je na celý život a dokáže sa pre druhého obetovať.

Hra má aj svoj spoločenský odkaz, na čo poukázala dramaturgička predstavenia E. Mihočová: „Aj dnes sme svedkami eskalácie konfliktov – medzi náboženstvami, národmi, politickými stranami, ale aj konfliktov vo vzájomných vzťahoch pre názorové odlišnosti. Zaujímame militantné postoje a svoje chceme ich presadzovať silou. Uzatvárame sa do svojho geta a delíme sa na tých, ktorí sú ’in‘ a ktorí sú ‚out‘, namiesto toho, aby sme stavali mosty ponad hranice. Hra je aktuálna aj preto, že opäť dochádza k blízkemu stretu s islamom a úplne inou kultúrou. Nezmenilo sa nič ani na skutočnosti, že na prvom mieste sú pre mnohých peniaze a spoločenský vplyv. Nedoprajeme iným právo na slobodný názor a zabúdame pritom, aké obete to našich predkov stálo. To, čo najviac potrebujeme, je vzájomná solidarita a rešpekt.“

Divadelné predstavenie Krvavý trón organizačne zastrešuje Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV v spolupráci Evanjelickým cirkevným zborom a. v. v Prešove. Projekt finančne podporili Prešovský samosprávny kraj a Mesto Prešov. Podujatie malo svoju premiéru 22. októbra 2017  a predstaví sa opäť 11.februra 2018 v Kine Scala v Prešove

krvavy tron 02-2018 pl

Zdroj: http://www.presov.sk/oznamy/krvavy-tron.html
Zverejnila: -rk-

Súvisiace články

Neboli nájdené žiadne súvisiace články


Návštevnosť

Spolu:241926
Včera:38
Dnes:8