Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Pred 14 rokmi prišli francúzske múzeá s iniciatívou usporiadať v európskych múzeách netradičné nočné prehliadky a aktivity, ktoré by upozornili na dôležitosť múzeí v kultúrnom a spoločenskom živote.

Na Slovensku sa tento nápad neujal hneď, do 1. ročníka sa zapojili asi len 4 múzeá (medzi nimi aj Vlastivedné múzeum v Hanušovciach n. T., dnes súčasť Tripolitany – Krajského múzea v Prešove). Nápad ponúknuť návštevníkom netradičný pohľad na múzejné expozície, prítmie v tajuplných múzejných objektoch a zaujímavé aktivity zvyšujúce napätie a zážitok z tajomna sa ukázal ako šťastný a dnes je táto aktivita jednou z najnavštevovanejších v múzeách celej Európy.

Noc múzeí sa koná vždy najbližšiu sobotu k Medzinárodnému dňu múzeí, ktorým je 18. máj. Tohto roku je teda Noc múzeí hneď po Dni múzeí, teda 19. mája. Krajské múzeum v Prešove – Tripolitana pripravilo na všetkých svojich pracoviskách bohatý program. Spoločným menovateľom všetkých aktivít by mohlo by slovné spojenie: Poďme sa hrať – poďme poznávať.

V Rákociho paláci v Prešove budeme sláviť Noc múzeí po siedmykrát. Program začneme o 14. 00 hod a rozospievame a roztancujeme ho za pomoci Fijalečki, detského folklórneho súboru pri ZŠ Šrobárová. Celé popoludnie až do 18.30 budeme spolu s našimi návštevníkmi hľadať Rákociho poklad. Aby sme aspoň časť z neho našli, budú musieť naši hostia splniť mnohé zadania. Budú to však príjemné a najmä poučné úlohy, napr. písanie husím brkom, vstup do strašidelnej pivnice paláca, malý archeologický výskum, spoznávanie tradičnej kultúry našich predkov, tajomstvá umenia reštaurátorov a ďalšie prekvapenia v múzeu.

Kto sa nebude báť malého umazania, môže si napríklad vyskúšať prácu na hrnčiarskom kruhu pod vedením skúseného majstra hrnčiara, pri pánoch hasičoch sa zoznámi s modernou hasičskou technikou a bude ju môcť porovnať s tou našou starobylou múzejnou, snáď bude aj možnosť vysadnúť na jazdeckého koňa a okúsiť pohľad na svet z konského chrbta. Nikoho z malých či veľkých chlapcov iste nenechá chladným 1. svetová vojna v priamom prenose pod taktovkou Klubu vojenskej histórie Dukla Prešov.

A ak sme hovorili o umazaní sa pri hrnčiarine, estéti sa môžu inak „umazať“ – nechať si na tvár vytvoriť umeleckú maľbu a takíto zmenení na nepoznanie sa potom nechať vyfotografovať vo veľkom historickom ráme. Všetci návštevníci, pomaľovaní i nepomaľovaní, hraví i vážni iste zostanú v údive pred krásou petrolejových lámp z 19. – 20. storočia, ktoré v Rákociho paláci vystavuje naše partnerské múzeum z poľského Krosna. Ide o výber najhodnotnejšej zbierky petrolejových lámp v Európe. Nečudo, veď práve Poliak Ignacy Lukasziević je vynálezcom petrolejovej lampy. Aj o ňom sa na výstave bude možné viac dozvedieť. Výstava lámp veľmi vhodne zapadá do rámca Noci múzeí, pretože rozšírenie petrolejok znamenalo osvetlenie domácností a predĺženie času na prácu či aktívny oddych aj vo večerných hodinách.

Počas Noci múzeí nemôže v historickom priestore Rákociho paláca chýbať vážna hudba. Komorný koncert pod názvom Vážna hudba nás baví prednesú mladí umelci pod vedením Mgr. Renáty Kočišovej, PhD. z Prešovskej univerzity. Odznie o 17. 00 hod. Vážna hudba rozozvučí Rákociho palác aj o 19. hod., kedy sa predstavia ešte mladší nádejní umelci zo SZUŠ M. Kobeláka v koncerte Malí veľkí umelci. Tí pridajú aj folklór a moderný tanec.
Nebola by to Noc múzeí, ak by sme sa trochu nebáli. V múzeu má každý kút svoje tajomstvo, ktoré však cez deň nevidno. Odhalí ho iba nočná prehliadka. Určite najnapínavejšie budú zákutia podzemia paláca, ale komentované prehliadky expozícií múzea budú určite zaujímavé aj v nadzemných častiach paláca. A aby naši návštevníci neodchádzali z Noci múzeí v Rákociho paláci bez odmeny, môžu sa o ňu pokúsiť v malej múzejnej „tombole“, ktorou zavŕšime oficiálny program. Nočné prehliadky budú v múzeu pre verejnosť dostupné do 22. hod.

Kaštieľ a Archeopark Hanušovce n. T.
Kto by mal záujem vyjsť si v sobotu mimo Prešov, môže sa zastaviť na Medzianskom hrádku v blízkosti Hanušoviec n. T. Tu totiž o 14.00 hod. začneme hanušovskú Noc múzeí archeofestivalom Pod megešským zámkom, ktorý je druhým podujatím na novovytváranej Transkarpatskej archeologicko-kultúrnej ceste spájajúcej hanušovský Archeopark s archeoskanzenom Karpacka Troja v Trzcinici pi Jasle (PL). Podujatie je súčasťou spoločného poľsko – slovenského projektu Krajského múzea s Podkarpatským múzeom v Krosne. Počas festivalu sa zoznámime s dejinami najmenšieho, ale zároveň najstaršieho hradu na Šariši, v scénickom zobrazení uzrieme johanitov, bratríkov i vojakov 2. svetovej vojny – tí všetci sa totiž na hrádku zastavili. Nasledovať bude predstavenie remeselných a bojových činností, medzi iným štiepanie kameňa, pletenie z prútia, lukostreľba, tkáčstvo, pradenie, keramika v ruke, kôň a jeho využitie, bronzové výrobky a i. S medzianskym či megešským hradom sa rozlúčime okolo 17. hod., aby sme sa presunuli na pokračovanie Noci múzeí v Kaštieli a Archeoparku Hanušovce. Tu slávime Noc múzeí už po 14. krát! Súčasťou tohtoročnej bude vernisáž výstavy historických hodín, koncert malých-veľkých umelcov z miestnej ZUŠ, chýbať nesmie ani tradičné hľadanie pokladu nešťastne zábudlivého rytiera Johanesa, strašidelné podkrovie kaštieľa, ešte strašidelnejšie chytanie a poznávanie nočných letcov – netopierov a kto bude skutočne odvážny, môže si pozrieť aj nočný Archeopark, ktorý by sa mal rozozvučať hanušovským folklórom. Noc múzeí tu oficiálne ukončíme o 22.00 hod.

Kaštieľ Stropkov
Úplnú premiéru bude mať Noc múzeí v Kaštieli Stropkov, ktorý tiež patrí do našej Tripolitany (Krajské múzeum v Prešove). Noc múzeí tu pripravujeme v úzkej spolupráci so stropkovskými nadšencami z OZ SPARTA, ktorí spolu s rytierom Andreasom ponúknu školu šermu, ale aj iných rytierskych cností. Tie sú totiž nevyhnutné, ak chceme vstúpiť do stredoveku a vrátiť sa v čase tak, aby sme mohli vnímať dnes už zabudnutý Stropkovský hrad. Treba očakávať, že v jeho podzemí natrafíme na strašidlá, ale tajuplné postavičky sa rozmiestnili po celom Kaštieli – pozostatku onoho hradu a čakajú na to, aby mohli návštevníkom porozprávať niečo o výstavách, ktoré tu múzeum v súčasnosti predstavuje. Jednu z výstav, za asistencie vodníka z Domaše otvoríme práve počas Noci múzeí. Bude totiž o polstoročí postavenia toho vodného diela.
Zdá sa, že stredovekí rytieri sú všeobecnel zábudliví. Aj stropkovský rytier Andreas, i keď nezabudol šermovať a pamätá na ďalšie rytierske cnosti a dovednosti, na to, kam uložil svoj poklad zabudol. Aj jemu bude preto potrebné pomôcť hľadať poklad, ktorého nájdenie bude ukončením premiérovej Noci múzeí v Stropkove. Predpokladané ukončenie podujatí je o 22. hod.

Verím, že program Noci múzeí v Krajskom múzeu v Prešove – Tripolitane – vo všetkých jej zložkách a mestách našich malých aj veľkých návštevníkov zabaví i poučí a najmä bude motivovať, aby si prišli múzeum prezrieť aj počas dňa. Vtedy sa totiž dajú objaviť ďalšie a ďalšie zaujímavosti a poznatky. A aj vtedy je možné objavovať hrou, takže motto tohtoročnej Noci múzeí v Prešove, Hanušovciach a Stropkove “ Poďme sa hrať – poďme spoznávať!” môže platiť aj pre mnohé “všedné” múzejné dni, nielen počas výnimočnej Noci múzeí. Múzeá sú tu totiž práve preto – aby uchovávali a vhodnou – i hravou formou ďalej odovzdávali poznanie našich predkov, v ktorom je láskavá múdrosť preosiata sitom času. Noc múzeí chce aj na to nenásilne upozorniť. Poďme sa teda spoločne hrať a poznávať!

PhDr. Mária Kotorová-Jenčová, PhD.
Krajské múzeum v Prešove
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
0910 930 891

nmag 05-2018 pl

zverejnila: -rk-

Súvisiace články

Neboli nájdené žiadne súvisiace články


Návštevnosť

Spolu:247092
Včera:21
Dnes:19