Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Verejná diskusia v rámci projektu Zdraví občania – zdravé rodiny – zdravé komunity, ktorá sa konala 15.11.2018 v kaviarni Botanique Art, zavŕšila sériu diskusií.

Spoločne sa stretávali odborníci a odborníčky na závislosti, sociálne pracovníčky a pracovníci, psychologičky a psychológovia, pedagogičky a pedagógovia, lekárky, advokátky, zdravotné sestry, zástupkyne polície a vyšetrovateľky, zástupkyne a zástupcovia mesta a VÚC, študenti a študentky, ale aj angažovaní občania.

Veľmi si vážime, že s nami prišli diskutovať psychiatričky MUDr. Horvátová a MUDr. Motýľová, kriminalistka pplk. MVDr. Mogišová. Na záverečnom stretnutí nás podporil aj Dr. Fabián zo Slezskej univerzity v Opave.

Táto, v poradí štvrtá diskusia, potvrdila zmysel neformálnych stretnutí verejnosti a odborníkov, a tak, ako sme to plánovali v projekte, podarilo sa nám vytvoriť komunitu ľudí, ktorým záleží na zdravom a dobrom živote občanov nášho regiónu.

Diskutujúci sa počas všetkých štyroch stretnutí zhodli na podpore takej práce so závislými, ktorá im umožní zotrvať vo vzťahoch so svojimi blízkymi, svojim prostredím a prácou. Akceptujúci prístup, rešpekt k rozmanitosti a špecifickým potrebám všetkých umožní posilniť nielen našich klientov, ale aj ich rodiny a komunity, v ktorých žijú.
Témy, ktoré sa tentoraz diskutovali v súvislosti so zdravotníctvom, potvrdili ako prioritné výzvy pre prácu so závislosťami nielen multidisciplinárny prístup, posilnenie informovanosti verejnosti i odborníkov navzájom, ale predovšetkým aktivizáciu jednotlivcov a jednoduchú občiansku zodpovednosť v prostredí, v ktorom každý z nás žije.

Ak „každý urobí to, čo má, tak, ako treba, tam, kde je, bude sa nám všetkým spolu žiť ľahšie, nielen v Prešove“.

Trojlístok n.o.
Konštantínova 3
080 01 Prešov
Tel.č.: 051/7754479,
+0421948078997
Web: www.trojlistokno.sk
Č.Ú: 4016339402/7500

Súvisiace články

Neboli nájdené žiadne súvisiace články


Návštevnosť

Spolu:247894
Včera:16
Dnes:2