Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Páni a dámy, dovoľte nám podeliť sa s vami o radosť, že znovu a už po 17. krát sa PDC, konkrétne hodnotiacej komisii oceňovania 2018, podarilo vybrať TOP dobrovoľníkov, dobrovoľnícke skupiny, organizácie, ale aj firmu, ktorá je naklonená podporovať dobrovoľnícke projekty a štartuje firemné dobrovoľníctvo.

V tomto roku hodnotiaca komisia KSnD zasadala a rozhodovala dňa 26. novembra 2018 v tomto zložení :
PhDr. Jana Pitková z Prešova, štatutárka o.z. Kolobeh života – predsedníčka HK ; Bc. Juliana Hajduková zo Sabinova, podpredsedníčka PDC – o.z.; Ing. Jozef Jarina, Správca Komunitnej nadácie Bardejov; Bc. Eva Kažimírová, Úsmev ako dar pobočka Prešov; Mgr. Veronika Slaninková, redaktorka a moderátorka, RTVS Regina Východ, rganizačná zložka Košice; Mgr. Dagmar Verešpejová, Prešov, Rada mládeže Prešovského kraja; Mgr. Ivana Vojtašeková, PhD., koordinátorka v Nemocnici arm. gen. L. Svobodu, Svidník

Príklady výnimočných ľudí, ktorí prispeli k zlepšeniu života v Prešovskom kraji sme sa dozvedeli na odovzdávaní ocenení „Krajské srdce na dlani 2018“, ktoré sa konalo dňa 12. 12. 2018 v priestoroch reštaurácie SORAYA v Prešove. Skupinu cca 60 prítomných prišiel pozdraviť predseda PSK PaedDr. Milan Majerský, PhD., ktorý prevzal záštitu nad celým podujatím. Vážime si to pán prednosta. Všetci to vnímame ako prejav vďaky a uznania pre všetkých dobrovoľníkov, dobrovoľníčky z Prešovského kraja. Záštitu nad oceneniami dobrovoľníkov v jednotlivých krajoch prevzal Mgr. Martin Giertl, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Originálne plakety si prevzalo 13 ocenených a ich mená a krátky profil nájdete v prílohe. V tomto roku pochádzajú plaketa z dielne prešovčana, umeleckého kováča Michala Kačmára, ktorý je autorom známej sochy koňa v centre Prešova. Hudobný program zaistilo MUSE TRIO úžasnými melódiami. Cello držala v rukách Terézia Dvorská, husle - Viktória Urdzíková a klavír ožíval pod rukami Zuzany Lánikovej
Tento ročník udeľovania ocenení KSnD bolo spojené ešte s jednou novou udalosťou. Oficiálne bola pokrstená a uvedená do života brožúrku venovaná práci tretieho sektora v Prešovskom kraji. Autorkou je Juliana Hajduková, podpredsedníčka PDC, ktorá roky stála na čele tejto organizácie. Krstným otcom bol Peter Németh, ktorý ocenil snahu zdokumentovať minulosť tretieho sektora a tak brožúrku „Spektrum 3S PO kraja“ vníma ako odkaz mladým a podnet k ich napredovaniu.

Prehľad TOP dobrovoľníkov za rok 2018:

KATEGÓRIA JEDNOTLIVCI:
Mgr. Agáta Jurtinusová je členkou OZ PreSen so sídlom v Prešove. Vyučuje seniorov bezplatne, ale pomáha aj iným skupinám. Ocenená za oblasť vzdelávania a osvetovú činnosť.
PhDr. Dana Stachurová,PhD., inšpirátorka, koordinátorka a pedagogička na Strednej zdravotníckej škole v Prešove, kde vniesla prvok dobrovoľníctva medzi študentov. Ocenená za sociálnu oblasť a zdravotnícke služby.
Anna Šimkuličová, zakladajúca členka o.z. Podvihorlatská paleta Humennom. Ocenená je za oblasť kultúra, umenie, knihovníctvo a kultúrne dedičstva.
Viktor Štefančík, spolupracuje s viacerými MNO, ktoré pôsobia na území mesta Prešov. Ocenenie získava za oblasť komunitného rozvoja.

KATEGÓRIA SKUPINA/KOLEKTÍV:
Lucia a Ján Demčákovi, dobrovoľníci z eRka vo Vranove n/Topľou. Ocenení sú v oblasti vzdelávania a osvetovej činnosti.
Mária Johanová + Magdaléna Mihaľová. Dámy, ktoré 25 rokov viedli pracovisko Ligy proti rakovine v Prešove. Ocenené za sociálnu oblasť a zdravotnícke služby.
M.Beliér, Ľ.Fedorová, L.Havrilová, A.ŠatalováV.Ščerková, L.Šepeľáková – dobrovoľníci z OZ Podaj Ďalej. Ocenení za oblasť komunitného rozvoja.

KATEGÓRIA ORGANIZÁCIE:
Čavargy - o.z., Ocenené za oblasť ochrany životného prostredia a environmentálnej výchovy
Nemocnica A. Leňa Humenné, Organizácia ocenená za sociálnu oblasť a zdravotnícke služby
Different - o.z. Bardejov, OZ je ocenené za prácu v oblasti kultúry, umenia, kultúrneho dedičstva
OZ Peťa Kašineho, Brezovica, Ocenení sú za oblasť komunitného rozvoja
Mimoriadne ocenenie udelene Hospicu Matky Terezy z Bardejovskej Novej Vsi získava za sociálnu a zdravotnícku oblasť.

KATEGÓRIA FIRMA/ŽIVNOSTNÍK:
LearCorporation, Seating Slovakia, s.r.o.

wordTLAČOVÁ SPRÁVA
pdfBULETÍN

Zdroj: http://www.dobrovolnictvopo.sk/aktuality/krajske-srdce-na-dlani-2018-1
Zverejnila: -rk-

Súvisiace články

Neboli nájdené žiadne súvisiace články


Návštevnosť

Spolu:247213
Včera:26
Dnes:12