Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Prešov, PKO – Čierny orol, 27. a 28. marec 2014

Záštitu nad podujatím prevzal:
JUDr. Pavel Hagyari – primátor mesta Prešov

Stav účastníkov naplnený. O záveroch konferencie ako aj príspevky budú čoskoro zverejnené


Milí priatelia,

Dňa 27. a 28. marca v priestoroch  historickej budovy Parku oddychu a kultúry v Prešove sa uskutoční prvá medzinárodná vedecko-odborná konferencia pod názvom „Komplexná starostlivosť o ľudí, ktorí trpia ACH a demenciami rôzneho typu etiológie“.

Dôvod organizovania odbornej konferencie bol veľmi jednoduchý. Žijeme v časoch, keď nárast demencie je obrovskou hrozbou vo všetkých vyspelých štátoch s vyšším vekom dožitia obyvateľov. Starostlivosť o týchto ľudí si vyžaduje nemalé finančné prostriedky, ale v prvom rade adekvátne sociálne a zdravotnícke zariadenia, ktoré sú vybavené vyškoleným a vzdelaným personálom. Bez toho, aby sme pochopili charakter a následne prejavy demencie a v dôsledku toho aj Alzheimerovu chorobu, nemôžeme hovoriť o starostlivosti na očakávanej úrovni.
Tým, že oblasť sociálnych služieb sa neustále vyvíja v zmysle novovznikajúcich trendov a metód, práca s osobami, ktoré trpia demenciou sa stáva výnimočne náročná.

 

Táto konferencia je len jedna z možnosti navzájom sa podeliť o vlastné skúseností a vedomostí, ktoré sa týkajú spomínanej témy.
Medzi účastníkmi tejto konferencie sú významné mená odborníkov ako aj ľudí, ktorí sa dlhé roky venujú sociálnej starostlivosti o sociálne a zdravotne slabších na Slovensku aj v zahraničí.

Budeme mať možnosť vypočuť si názory približne tridsiatich  prezentujúcich ako prof. JUDr. Vojtecha Tkáča, PhD., MUDr. Martina Hrivňáka, Willy Versluis z Holandska, PhDr. Danuši Fomiczewovej z Českej Republiky, Altafa S. Ralphealu z Indie a iných.  

Pevne veríme, že táto konferencia bude mať svoje pokračovanie aj do budúcna a prispeje k skvalitneniu práce v oblasti sociálnej starostlivosti o ľudí, ktorí trpia rôznymi zdravotnými ťažkosťami, vrátane chorôb v dôsledku staroby.  

PhDr. Slavko POPTRAJANOVSKI
riaditeľ ZpS Harmónia, Prešov – Cemjata

Zámer konferencie
Nárast demencie je obrovskou hrozbou vo všetkých vyspelých štátoch s vyšším vekom dožitia obyvateľov. Starostlivosť o týchto ľudí si vyžaduje nemalé finančné prostriedky ale v prvom rade adekvátne sociálne a zdravotnícke zariadenia, ktoré sú vybavené vyškoleným a vzdelaným personálom. Bez toho aby, sme pochopili charakter a následne prejavy demencie a dôsledku toho aj Alzheimerovu chorobu, nemôžeme hovoriť o starostlivosti na očakávanej úrovni.

Ciele konferencie

  • Definovať kvalitnú sociálnu službu pre ľudí, ktorí trpia Alzheimerovou chorobou a demenciami rôzneho tipu etiológie.
  • Podnietiť diskusiu medzi odborníkmi pre tento druh starostlivosti a poskytovateľmi sociálnej služby.
  • Identifikovať potreby pre poskytovanie kvalitnejších sociálnych služieb.

Tematické okruhy konferencie

  • Zariadenie pre seniorov a špecializované zariadenie.
  • Terapeutické metódy pre prácu s ľuďmi s demenciou.
  • Starostlivosť v komunitnom prostredí.
  • Sociálna služba a sociálna podpora.
  • Potreba individuálneho prístupu.
  • Nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby.
  • Aktivizácia seniorov.

Konferenciu podporili
HARTMANN - RICO spol. s r. o., MSM Slovakia s. r. o., NUTRICIA s. r. o., SAD Prešov a. s., Inmedia spol. s r. o., Anna Lešková - Florida, TIDE s r. o.
Mediálni partneri: webový portál Sociálny Prešov, OZ TOLAMIR Prešov

Organizátori konferencie
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. v Bratislave
Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove
Zariadenie pre seniorov Harmónia Prešov - Cemjata
Prešovský samosprávny kraj - odbor sociálny
Mesto Prešov – sekcia služieb občanom

Vedecký výbor konferencie
Dr. h. c. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.
prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD.
Dr. h. c. prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD.
prof. MVDr. Peter Juriš, CSc,
prof. JUDr. Vojtech Tkáč, PhD.
prof. d. r. hab. Pavel Czarnecki
prof. MUDr. Bruno Rudinský, CSc.
prof. MVDr. Michal Novák, DrSc.
prof. MUDr. Miron Šramka, DrSc.
doc. Ing. Štefan Bugri, PhD., MPH
doc. MUDr. Marián Babčák, PhD.
doc. PhDr. Miloslav Hetteš, PhD.
doc. PhDr. Darina Wiczmandyová, PhD.

Organizačný výbor konferencie
Ing. Jozef Chovanec, PhD.
MUDr. Ľubomír Jacko, PhD., MPH
Ing. Emília Pribišová, PhD., MPH
PhDr. Matúš Háber
PhDr. Margita Poptrajanovski
PhDr. Igor Magera, PhD.
PhDr. Slavko Poptrajanovski
PaedDr. PhDr. Ján Šrenkel
PhDr. Jaroslava Vertaľová

Program konferencie: pdf

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kedykoľvek kontaktovať:
Mgr. Renáta Kuková, 0908 450 611 e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Súvisiace články

Neboli nájdené žiadne súvisiace články


Návštevnosť

Spolu:247027
Včera:33
Dnes:23