trieda

V pondelok 17. decembra sa na základnej škole Matice Slovenskej v Prešove uskutočnila tlačová konferencia k národnému projektu "Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít". Cieľom besedy bolo informovanie verejnosti o stave implementácie celodenného výchovného systému v rámci národného projektu.

Čítať viac na pis.sk