V Komunitnom centre OZ Tobiáš sa dňa 15. mája 2015 konala komunitná aktivita pod názvom: Výstava výtvarných prác - Prešov očami detí. 

Počas predchádzajucého týždňa deti z komunitného centra a deti so súkromnej materskej škôlky O.Z. Tobiáš tvorili umelecké diela rôznym druhom umenia (štýlom), či už temperovými farbami, strihaním, lepením, olejovými farbami, vodovými farbami.

V piatok bola táto výstava vyhodnotená všetkými od najstarších( rodičov) až po najmladších ( deti). Prvé tri miesta dostali ocenenie vo forme diplomov a sladkostí.

 Autor: Lukáš Oravec
zverejnila: -rk-