Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Organizácia Člověk v tísni Slovensko poskytuje v nízkoprahových denných centrách svoje služby už od roku 2004, pričom postupne sa pôsobenie v lokalitách rozširovalo v rámci Prešovského samosprávneho kraja. Komunitné centrá sú denne navštevované klientami zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí oceňujú možnosť efektívneho trávenia voľného času takýmto spôsobom.

Už od roku 2013 v službách využívame individuálne rozvojové plány našich klientov, tiež sa nám osvedčil program doučovania a tútoringu, hlavne v oblasti zlepšovania vzdelávacích výsledkov detí v škole a záujme pokračovať vo vzdelávaní. V našich aktivitách zdôrazňujeme prvok samostatnosti a zodpovedného rozhodovania sa našich klientov.

V centrách sa snažíme smerovať deti a mládež k aktívnemu občianstvu tak, aby sme postupne vytvárali sebestačné komunity.
Projekt Zo školy - do školy, ktorý realizujeme od júla 2014 je zameraný na znižovanie sociálneho vylúčenia detí a mládeže prostredníctvom podpory a zvyšovania efektívneho trávenia voľného času a napredovania vo vzdelávacom procese. Pracovníci a dobrovoľníci našej organizácie v piatich nízkoprahových denných centrách v Prešovskom kraji a jednom v Bratislavskom kraji vytvárajú priestor pre realizáciu voľnočasových aktivít, ktorých hlavnými iniciátormi sú samotní klienti, čím sa zvyšuje ich motivácia k zodpovednosti a aktivizácii.

Pracovníci aj dobrovoľníci centier sú odborne vzdelávaní a pravidelne supervidovaní, čím sa snažíme zabezpečovať zvyšovanie ich profesionálnych kompetencií a kvalitu poskytovaných služieb v centrách. Deti a mládež si v rámci nízkoprahových aktivít mohli vďaka podpore projektu Zo školy do školy zorganizovať Deň Rómov, či kadernícky salón, kedy pod ruky amatérskeho kaderníka prišli aj dobrovoľníci či pracovníci centra (KC Petrovany) alebo vo veľkonočnom období maľovali kraslice, vyrábali rôzne dekorácie, sadili fazuľky (KC Roškovce).

V rámci programu doučovania a tútoringu, ktorý je založený na partnerstve dieťaťa a tútora sme realizovali nielen pravidelné skupinové doučovanie s pomocou pracovných listov (KC Petrovany), ale aj konverzáciu v anglickom, španielskom, či ruskom jazyku a to s pomocou našich zahraničných dobrovoľníkov (KC Spišské Podhradie). Vzdelávací program nám umožnil aj v rámci otvorených dverí navštíviť niektoré zo stredných škôl v regióne, aby si deti vedeli vybrať kam chcú ísť študovať po ukončení povinnej školskej dochádzky.
Viac o konkrétnych aktivitách v rámci projektu sa môžete dozvedieť tuto: 
http://nds.nds.sk/stream/project/530cdb38106a1e89dba175d0

Doba realizácie projektu: 1. augusta 2014 - 30. júna 2015. Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom.

Picture1


Autor: Mgr. Milada Javorová
zverejnila: -rk-

Návštevnosť

Spolu:241924
Včera:38
Dnes:6