Správy spoza dediny je projekt, ktorý organizácia Člověk v tísni realizuje v 4 komunitných centrách prešovského kraja a je zameraný na tému diskriminácie, xenofóbie a predsudkov. Nech sa páči, prečítajte si prvé číslo novín, ktoré k tejto téme naplnili obsahom mládežníci a lokálni komunitní pracovníci.

Člověk v tísni Slovensko dlhodobo pôsobí v Prešovskom kraji, prevažne v lokalitách so sociálne vylúčenými rómskymi komunitami. Keďže sa v rámci našej činnosti stretávame s problémom rasovej neznášanlivosti a iných foriem intolerancie, rozhodli sme sa otvoriť túto tému medzi mladými, viaco nej diskutovať, pracovať rôznymi aktivitami, ktoré by mohli tento problém lepšie pomenovať a situáciu zlepšiť.

Aktivity rozvíjame v 4 komunitách a ich mikroregiónoch na východnom Slovensku. Ide o obec Sveržov, Petrovany, Roškovce a časť mestskej lokality Prešova K starej tehelni. Pracujeme prevažne s mládežou od 10 rokov veku, prostredníctvom mládežníckych skupín. Tie okrem toho, že prešli vzdelávaním týždenne sa stretávajú, pracujú a snažia sa identifikovať hlavné problémy v téme predsudkov a xenofóbie, avšak na lokálnej a im najbližšej úrovni. V skupinách premýšľajú nad tým, ako by sa dalo niektorým problémom predchádzať, alebo ich riešiť.
Ponúkame Vám prvé číslo elektronických novín, ktoré obsahom naplnili mládežníci s pomocou lokálnych koordinátorov, a v ktorom nájdete informácie o tom ako jednotlivé centrá pracujú s deťmi a mládežou, rôzne pohľady na tému diskriminácie a predsudkov a aj osobné zážitky a rozhovory.

 (Zdroj: http://www.clovekvtisni.cz/cs)
Autor: Mgr. Iva Grejtáková
zverejnila: -rk-