V súčasnom programovom období sa na integráciu Rómov v operačnom programe Ľudské zdroje vyčlenilo vyše 450 miliónov eur.

Odborníci opakovane upozorňujú na chyby pri ich nastavení, ktoré môžu pri implementácii pôsobiť neefektívne. Problematické je technické aj obsahové nastavenie použitia finančných prostriedkov z Európskej únie.

Sporný je najmä Zoznam obcí – zjednodušený index pásma podrozvinutosti, s vyznačením 150 lokalít, ktoré sú oprávnené na čerpanie z eurofondov. Keďže sa Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity zodpovedný za výber neobťažoval zverejniť a zdôvodniť relevantnú metodiku, nie je možné overiť, či obce zahrnuté do zoznamu sa v ňom ocitli právom.

Zdroj: http://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/383066-netransparentne-pravidla/
Autor: Zuzana Kumanová, Miroslav Pollák, sociálni pracovníci
zverejnila: -rk-