Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Mesto Prešov promptne zareagovalo na výzvu a už od 1. februára 2016 v rámci terénnej sociálnej práce zamestnáva štyroch pracovníkov.

Štyria terénni sociálni pracovníci sa zameriavajú na sociálnu starostlivosť o občanov, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii. Pomáhajú im nájsť riešenie, ako sa z takejto pozície dostať, pomoc smerujú aj na komunikáciu s úradmi, s exekútormi či súdmi. Venujú sa aj poradenstvu pri problémoch so záškoláctvom, s bývaním, alebo v oblasti predchádzania alkoholizmu v rodinách.

Pracovná doba je upravená nasledovne:

  • Pondelok – štvrtok od 8,00 hod. do 17,00 hod.
  • Piatok od 8,00 hod. do 15,00 hod.

Kanceláriu sa nachádza  v objekte Komunitného centra – Nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu na ul. K Starej tehelni 1 v Prešove. Telefonický kontakt: 051/7782507

Terénni socialni pracovníci:

  • Mgr.Monika Kačmarova
  • Mgr. Peter Ščecina

Asistenti - terénni pracovníci:

  • Mgr.Maria Čuntová
  • Mikulaš Eštočak 

Súčasný projekt terénnej sociálnej práce je schválený na 41 mesiacov a je plne hradený z národného projektu Terénna sociálna práca v obci I. Iba počas roka 2016 predstavuje štátny príspevok na realizáciu tohto projektu objem 37494,82 eur, pričom cena práce sa bude počas jeho trvania prehodnocovať vždy k 1. januáru 2016.

„Je dôležité, aby mesto pomáhalo obyvateľom zvládať rôzne formy sociálnych udalostí. Terénna sociálna práca je tak pridanou hodnotou činnosti sociálneho odboru mestského úradu, “ uviedla primátorka mesta Andrea Turčanová.

Obce a mestá boli koncom minulého roka zaskočené tým, že končiaci projekt terénnej sociálnej práce nemá kontinuálne pokračovanie. Kým predchádzajúci, trojročný projekt terénnej sociálnej práce skončil koncom októbra, nová výzva vyšla až na Silvestra. O tom, že mesto Prešov bolo na túto výzvu pripravené svedčí fakt, že svoj projekt podalo už 4. januára 2016. Vďaka promptnej reakcii tak môže už od 1. februára 2016 zamestnávať v rámci terénnej sociálnej práce štyroch pracovníkov.

(Zdroj: http://presov.sk/portal/?c=12&id=25731)
Autor: Milan Grejták
zverejnila: -rk-

Návštevnosť

Spolu:241729
Včera:73
Dnes:17