Dňa 16.02.2016 organizovalo Občianske združenie ĎAKUJEM- ,,PAĽIKERAV“ spolu s Inšitútom INESS seminár na tému Rómsky mýtus.

Prednášajúci Mgr. Radovan Ďurana z INESS-u rozdelil prednášku do dvoch samostatných blokov. V prvom bloku sa venoval sociálnym dávkam, konkrétne sociálnym dávkam Rómov, a ich postavením v systéme sociálnych dávok Slovenskej republiky.

Všetky poskytnuté informácie o sociálnych dávkach boli podložené výskumom, ktorý v roku 2015 organizoval INESS. V druhom bloku sa venoval príčinám nezamestnanosti Rómov a zároveň aj tým, či by tieto príčiny odstránila zmena zákona a pravidiel fungovania podnikania.

Autor: Renáta Pankievičová
Foto: OZ ĎAKUJEM - ,,PAĽIKERAV"
zverejnila: -rk-