Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Zamestnaných vo veku 55 až 64 rokov vlani pribudlo. Niektorí z nich už patria medzi pracujúcich dôchodcov, čo však podľa ekonóma už hraničí so zneužívaním sociálneho systému.
Kým v roku 2014 bola úroveň zamestnanosti v tomto vekovom období na úrovni 44,8 percenta, vlani išlo o 47 percent. Podobne rástol podiel starších zamestnaných takmer v celej Európe, vyplýva zo štatistík Eurostatu.

Zamestnanosť vo vekovej kategórii 55 až 64 rokov Zdroj: údaje Eurostat za rok 2015
Na Slovensku sa politika zamestnanosti orientuje najmä na oblasť ľudí po 50-tke. Ako vysvetľuje ekonóm a odborník z Inštitútu zamestnanosti Michal Páleník, až tri štvrtiny financií určených na politiku zamestnanosti smeruje práve na túto kategóriu.

Zneužívajú Rómovia sociálny systém? Toto sú fakty
Za financovaním politiky zamestnanosti sú však v tejto vekovej kategórií skrytí aj predčasní dôchodcovia.
Ako Páleník dodáva, je to tak v každej krajine Európy – radšej človeku zaplatiť predčasný dôchodok, ako ho posledných pár mesiacov či rokov pred dôchodkom preháňať na úrad práce.

Jedni bez príjmu, druhí pre istotu s dvomi
Zamestnanci po 50-tke sa navyše, ako dodáva, málokedy stávajú nezamestnanými v porovnaní s ostatnými vekovými kategóriami. Pravdou však je, že keď sa už ocitnú bez práce, šance majú ťažšie.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR im preto poskytuje rôzne druhy kurzov či projekty na zvýšenie zamestnanosti ľudí po 50-tke.
Na druhej strane je tu aj množstvo ľudí, ktorí pracujú aj počas penzie.

Ako Slovákov ťažia dane? Bremeno, ktoré platíme štátu, je nadpriemerné
„Zároveň máme tak veľa pracujúcich dôchodcov, že na to v sčítaní ľudu dali samostatnú kolonku. V tomto zneužívaní sociálneho systému sme na čele Európy,“ hovorí Páleník.
Podľa údajov Sociálnej poisťovne ide o takmer 150-tisíc pracujúcich dôchodcov.

Rovnaké podmienky a penzia k dobru
Dôchodok totiž funguje na podobnom princípe ako poistenie. Pracovník si dobrovoľne požiada o dôchodok, pretože si sám určil, že už nie je natoľko schopný vykonávať svoju doterajšiu činnosť za bežných podmienok.
Vzniká mu nárok na dávku podobne ako v prípade nemocenských. To, že napriek tomu naďalej pracuje, sa podľa ekonóma vymyká jednoduchým pravidlám poistnej matematiky – poistnú udalosť si nemôže človek spôsobiť sám.
Podobne, ako napríklad pri práceneschopnosti, nemožno poberať mzdu a zároveň poberať dávku. Zákon však poberanie mzdy a penzie umožňuje, neumožňuje však poberanie predčasnej penzie a mzdy.

Bezplatné vlaky pokračujú. Nový minister ide vo Ficových šľapajách
„Navrhujeme, že ten, kto chce dobrovoľne poberať dôchodok, mal by možnosť pracovať ako mladistvý,“ hovorí o obmedzeniach, ktoré sa týkali určitého počtu hodín.
V apríli sa pracujúcim dôchodcom zvyšovali dôchodky o priemerne 3,92 eura.

Zdroj: http://aktualne.atlas.sk/ekonomika/financie/starsich-praci-pribudlo-hranici-so-zneuzivanim-socialneho-systemu.html?utm_source=Pluska&utm_medium=homepage&utm_campaign=vb2015
zverejnila: -rk-

Súvisiace články

Neboli nájdené žiadne súvisiace články


Návštevnosť

Spolu:247026
Včera:33
Dnes:22