Aj v meste Prešov prebieha od začiatku roka národný projekt terénnej sociálnej práce.


Financovanie projektu realizuje Fond sociálneho rozvoja a je v plnej miere financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu bez nutnosti spolufinancovania zo strany Mesta Prešov. Ukončenie projektu je plánované na 31.10.2015.

čítať ďalej na presov.sk