Postaviť nájomné byty bežného štandardu pre ľudí, ktorí žijú v rómskych komunitách, má možnosť 21 obcí na Slovensku. 

O príspevok môžu požiadať prostredníctvom vyhlásenej výzvy v rámci Regionálneho operačného programu.

čítať viac na pis.sk