Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Pokiaľ si potrebujete napísať PROFESNÝ ŽIVOTOPIS a nie ste si istý, čo všetko má obsahovať, ponúkame jednoduchý VZOR, ako pomôcku pri vypracovávaní životopisu:

Meno a priezvisko:

Dátum narodenia:

Trvalý pobyt: 

Korešpondenčná adresa:    vypĺňate, keď nie je totožná s adresou trvalého pobytu

Kontakt: 

e-mail:

 

Stav:          nepovinný údaj

Vzdelanie:   začínate od najvyššie dosiahnutého - to čo ste ukončili ako posledné  - uvádzate názov školy a odbor
                    (napr. vysoká škola, stredná škola, stredné odborné učilište a pod.)

 

Zamestnanie    začíname od posledného 

Obdobie ROKY:     od roku .....           do roku ........

Názov firmy:

Pracovné zaradenie:

Opis pracovnej činnosti:

 

Zamestnanie   (zopakovať pre všetky predchádzajúce zamestnania jednotlivo)

Obdobie ROKY

Názov firmy:

Pracovné zaradenie: 

Opis pracovnej činnosti:

 

Kurzy a školenia:        uviesť rok absolvovania školenia, kurzu a názov školenia, kurzu

Jazykové znalosti:     vymenovať  všetky cudzie jazyky, ktoré ovládate a úrovň ovládania

Ostatné zručnosti:       napr. práca s počítačom - na akej úrovni, prípadne, ktoré programy, komunikačné zručnosti a pod.

Doplňujúce informácie : vodičský preukaz B (uviesť či ste aktívny šofér, prípadne koľko máte najazdených km)

Iné:

 

V ........ (miesto podpisu) .....,  dňa.......................

 

Váš podpis

 

 

wordpdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súvisiace články

Neboli nájdené žiadne súvisiace články


Návštevnosť

Spolu:247089
Včera:21
Dnes:16