Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP
hľadanie zamestnania

Nezamestnanosť je kľúčovým problémom našej spoločnosti. Osobitnú pomoc v riešení tejto otázky potrebuje Prešovský kraj. Tento veľtrh práce má napomôcť všetkým občanom získať dostatočné informácie o možnostiach uplatnenia sa na trhu práce.

 V minulom roku prešlo bránami veľtrhu viac ako 4.000 ľudí. Niektorí z nich si dokázali nájsť dlhodobú prácu, čo je prvoradým cieľom celého podujatia. Účastníci veľtrhu sa oboznámia s činnosťou prezentovaných spoločností, získajú konkrétnu predstavu o fungovaní jednotlivých agentúr, zamestnávateľov, získajú kontakt na zodpovedných manažérov, ktorí im ukážu cestu k novej práci.
Dôraz bude kladený na študentov stredných a vysokých škôl, ktorí budú práve v období konania sa veľtrhu končiť svoje štúdium.

Ciele veľtrhu

  • poskytnúť uchádzačom o zamestnanie možnosť získať informácie o spoločnostiach pôsobiacich na trhu práce
  • vytvoriť podmienky na reálnu komunikáciu medzi uchádzačmi a študentmi na jednej strane, a zamestnávateľmi na strane druhej
  • zmeniť pohľad na ponuku práce tej skupiny ľudí, ktorá sa pri hľadaní zamestnania spolieha výlučne na úrady práce
  • ukázať, ako sa aktívne uchádzať o zamestnanie
  • odhaliť nedostatky, ktoré uchádzačovi bránia v uplatnení sa, následne mu ponúknuť riešenie
  • oboznámiť uchádzačov s dokumentáciou a priebehom výberových konaní

Cieľová skupina veľtrhu

  • dlhodobo a krátkodobo nezamestnaní
  • absolventi škôl
  • študenti posledných ročníkov stredných a vysokých škôl
  • ľudia nespokojní so súčasným zamestnaním

Organizátor:
Spoločnosť Mabel Media spol. s r.o. je v oblasti pracovného trhu aktívna štvrtý rok a medzi svoje aktivity zaradila aj organizovanie pracovných veľtrhov. V roku 2011 sa naše podujatia uskutočnili v mestách Prešov, Bardejov a Bratislava.

Osobité miesto v tomto zozname má mesto Prešov. Celý región má vysokú mieru nezamestnanosti napriek tomu, že disponuje šikovnými ľuďmi, ktorí sa práce neboja.

zdroj: presov.sk
zverejnil: Jana Jurčišinová, Mgr.

Návštevnosť

Spolu:247084
Včera:21
Dnes:11