Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Občania dlhodobo nezamestnaní

Skôr než pôjdete na pohovor, skúste si uvedomiť, že pýtať sa by sa mal nielen potenciálny zamestnávateľ, ale aj vy. Obaja totiž musíte nadobudnúť presvedčenie, že ten druhý je tou najlepšou voľbou. Keď nastane chvíľa, aby ste kládli otázky, mali by ste túto príležitosť využiť vo svoj prospech.

Čítať ďalej...

Práca je pre človeka veľmi dôležitá, človek existuje tak, že pracuje. V práci sa človek realizuje, napĺňa ho. Len práca, ktorá človeka obohacuje, môže naplniť jeho existenciu. V dnešnom svete je práca nutnosť. V bežnom slova zmysle sa práca najčastejšie chápe ako činnosť vykonávaná pre niekoho za odmenu.

Čítať ďalej...

hľadanie zamestnania

Nezamestnanosť je kľúčovým problémom našej spoločnosti. Osobitnú pomoc v riešení tejto otázky potrebuje Prešovský kraj. Tento veľtrh práce má napomôcť všetkým občanom získať dostatočné informácie o možnostiach uplatnenia sa na trhu práce.

Čítať ďalej...

upsvar

Evidovaných nezamestnaných čakajú od začiatku mája viaceré významné zmeny. Nezamestnaní už nebudú mať automatický nárok na sedem príspevkov. Ide o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, príspevok na vykonávanie absolventskej praxe, či o protipovodňový príspevok.

Čítať viac na pluska.sk

cv

Pokiaľ si potrebujete napísať PROFESNÝ ŽIVOTOPIS a nie ste si istý, čo všetko má obsahovať, ponúkame jednoduchý VZOR, ako pomôcku pri vypracovávaní životopisu:

Čítať ďalej...

Návštevnosť

Spolu:247881
Včera:13
Dnes:5