Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Práca je pre človeka veľmi dôležitá, človek existuje tak, že pracuje. V práci sa človek realizuje, napĺňa ho. Len práca, ktorá človeka obohacuje, môže naplniť jeho existenciu. V dnešnom svete je práca nutnosť. V bežnom slova zmysle sa práca najčastejšie chápe ako činnosť vykonávaná pre niekoho za odmenu.

Jednoducho a všeobecne môžeme pojem práca definovať ako vedomé použitie telesných a duševných síl človeka za účelom niečoho, spravidla uspokojenia potrieb. Práca je počiatok a podmienka spoločenského života, základ spoločenskej podstaty človeka. Je to činnosť smerujúca k nejakému cieľu.

VYUŽITIE INZERCIE

Inzeráty o voľných pracovných pozíciách sú väčšinou uverejňované najmä:

 • vo veľkých celoplošných denníkoch (denná tlač)
 • v regionálnych a miestnych periodikách
 • v rádiu, televízii

Denná tlač a noviny majú svoju pravidelnú sekciu, kde sú uverejňované inzeráty ponúkajúce prácu pre rôzne profesie. Väčšina denníkov uverejňuje jeden – dvakrát do týždňa ponuky voľných pracovných miest. Je dobré však si zistiť, či uverejnené inzeráty sa zhodujú s takými, o ktoré máte záujem.

V súčasnosti je najbežnejšou, najrozšírenejšou a najviac využívanou metódou inzerovania práve internet. Svoje pracovné ponuky umiestňujú na špecializované pracovné portály nielen priamo zamestnávatelia, ale aj personálne agentúry a iní sprostredkovatelia práce.

Internet je zároveň pre záujemcov o zamestnanie najefektívnejším prostriedkom. Na špecializovaných pracovných portáloch si môžete vyberať voľné pracovné pozície podľa oblasti zamerania, špecializácie, praxe, ale aj podľa miesta pôsobenia. K dispozícii máte väčšinou aj výber ponúk takzvaných „top“ zamestnávateľov. Ďalšou výhodou v prípade internetu je aj to, že o konkrétnu pracovnú ponuku sa môžete uchádzať elektronicky obvykle priamo z daného inzerátu.

Rozosielanie životopisov ako reakcia na zverejnený inzerát je jedným z najčastejších a zároveň najúčinnejších spôsobov hľadania práce. Ak odpovedáte na inzerát, uveďte vždy názov pracovnej pozície, zdroj, referenčné číslo a dátum inzerátu. Vašu žiadosť zašlite uvedenej kontaktnej osobe. Vždy si uschovajte text inzerátu, na ktorý reagujete, aby ste mali možnosť si ho kedykoľvek pripomenúť. Obzvlášť v prípade ponúk zverejňovaných na internete sa stáva, že sú po určitom čase stiahnuté.
Zoznam webových stránok:
www.profesia.sk, www.ponuky.sk, www.onlinejob.sk, www.upsvar.sk, www.eures.sk, www.zamestnanec.sk, www.trhprace.sk, www.jobs.sk, www.mojapraca.sk, www.jobserver.sk, www.cvonline.sk, www.careejet.sk

Je nutné pripomenúť, že nie všetky inzeráty o ponukách na voľné pracovné miesta sú skutočne seriózne. Nemalo by tomu tak byť, ale niekedy sa aj vám môže stať, že natrafíte na neseriózny inzerát. Čo by ste mali teda vedieť, aby ste mohli rozlíšiť, či inzerát ponúka serióznu ponuku alebo je len pascou?

Inzerát potenciálneho zamestnávateľa by mal obsahovať nasledovné údaje :

 • ktorá firma podala inzerát (základné charakteristiky spoločnosti)
 • aké miesto chce zamestnávateľ obsadiť
 • čo sa od potenciálneho zamestnanca vyžaduje
 • akou formou sa treba o miesto uchádzať
 • akú odmenu ponúka firma za odvedený výkon
 • kedy sa má voľné pracovné miesto obsadiť

POZOR NA INZERÁTY, ktoré sa vyznačujú až prílišnou strohosťou, pri ktorých je uvedené len číslo mobilného telefónu!

IVLASTNÝ INZERÁT
Vlastnú ponuku na prácu možno považovať za veľmi krátku formu žiadosti, aby ste uspeli a upútali pozornosť tých pravých firiem, musíte niekoľkými slovami vzbudiť záujem o vlastné vedomosti a schopnosti.
Text musí stručne podať dostatočné množstvo informácií o spôsobilosti inzerujúceho uchádzača. Zamyslite sa, ktoré z vašich schopností, vedomostí a vlastností môžu najviac upútať.
ZAPAMÄTAJTE SI!

Aby potenciálny zamestnávateľ získal o vás dostatok údajov, inzerát musí vždy obsahovať informácie o troch bodoch:

 • KTO STE - vlastnosti, povolanie, kvalifikácia
 • ČO PONÚKATE - vedomosti, schopnosti, skúsenosti
 • ČO HĽADÁTE - druh práce, pozícia

[highlight class="purple"]PRI ZOSTAVOVANÍ VLASTNÉHO INZERÁTU NEZABÚDAJTE NA NASLEDOVNÉ RADY:
• Inzerát by mal obsahovať váš najucelenejší kvalifikačný profil. Vymenujte svoje najdôležitejšie schopnosti a vedomosti, ktoré sa dajú využiť v súvislosti s novým pracovným miestom.
• Neuvádzajte priveľa rôznych údajov. Hlavný smer musí byť jasný, inak čitateľ stratí orientáciu a vlastne nevie, na čo sa hodíte.
• Vyhnite sa všeobecným a nič nehovoriacim pojmom. Napríklad - špičkový odborník, všestranný odborník, zrelá osobnosť.
• Nevhodné sú titulky s otáznikom, prípadne apely na súcit. Napríklad - Kto mi ponúkne...? Kde nájdem...? Kto mi dá príležitosť...?
• Hľadanú pracovnú pozíciu označte čo najpresnejšie, inzerát by nemal nechávať otvorených viacero možností.
• Neplytvajte skratkami, aby bol text zrozumiteľný. Precízne zvážte, ktoré údaje sú dôležité a ktoré možno vynechať.
• Dbajte na to, aby bol inzerát dobre graficky upravený a členený, aby sa ľahko čítal.

ÚRADY PRÁCE SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
Sú orgánmi štátnej správy, ktoré vykonávajú svoju činnosť v oblasti služieb zamestnanosti pre klientov, ktorými sú uchádzači a záujemcovia o zamestnanie. Prvoradou činnosťou služieb zamestnanosti je sprostredkovanie vhodného zamestnania uchádzačom a záujemcom o zamestnanie s čím súvisí vedenie evidencií o uchádzačoch a záujemcoch o zamestnanie; o voľných pracovných miestach a zamestnávateľoch vo svojom územnom obvode.

PERSONÁLNE AGENTÚRY A AGENTÚRY DOČASNÉHO ZAMESTNÁVANIA
Pri výbere zamestnania vám veľmi pomôžu aj špecializované personálne agentúry. Pomôžu vám zorientovať sa na trhu práce, poskytnú potrebné rady a najmä spolupracujú so svojimi vlastnými klientmi, pre ktorých hľadajú zamestnancov na konkrétne pozície.
V prípade, že sa neviete pohnúť z miesta a potrebujete čo najviac poradiť – určite sa obráťte na niektorú z personálnych agentúr.
Personálnej agentúre môžete zaslať životopis, i keď nežiadate o konkrétnu pozíciu. Životopis a motivačný list zasielaný do personálnej agentúry by mal preto obsahovať všeobecnejšie informácie o vašich predstavách a preferenciách, ako keď odpovedáte na inzerát.
Konzultanti agentúr vo svojich databázach často vyhľadávajú vhodných uchádzačov pomocou kľúčových slov. Preto je dôležité, aby váš životopis obsahoval základné kľúčové slová zodpovedajúce vašim znalostiam, schopnostiam a skúsenostiam (napr. zváračský preukaz, znalosť anglického a nemeckého jazyka, finančné poradenstvo a pod.).

AGENTÚRA PODPOROVANÉHO ZAMESTNANIA
Je to podporované zamestnávanie s časovo obmedzeným komplexom služieb, určených najmä pre ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí pre získanie, či udržanie si pracovného miesta potrebujú špecifickú podporu.

VLASTNÉ OSLOVOVANIE POTENCIONÁLNYCH ZAMESTNÁVATEĽOV
Vytipujte si spoločnosti, ktoré vás zaujímajú a navštívte ich webové stránky. Môžu byť pre vás cenným zdrojom informácií o firemnej kultúre a nových pracovných príležitostiach.
Aj napriek tomu, že aktuálne neponúkajú žiadne vhodné pozície, skúste spoločnosti sami osloviť zaslaním životopisu a motivačného listu.

KONTAKTY
Jedným z najlepších a zároveň najstarších zdrojov informácií, ktoré máte k dispozícii, sú ľudia vo vašom okolí. Odovzdávanie informácii medzi ľuďmi bolo už dávno predtým ako vznikol internet, úrady práce alebo sprostredkovateľské agentúry. Tento spôsob je jednoduchý, nenákladný a môže byť aj príjemný.
Okolo 50 % ľudí po štyridsiatke nachádza svoje zamestnanie vďaka osobným kontaktom. Len 25 % pracovných príležitostí je oznamovaných pomocou inzerátov.
Preskúmajte svoju sociálnu sieť a zamyslite sa, kto by vám mohol pomôcť v rámci svojej rodiny. Nežiadajte od nich prácu. Žiadajte od nich nápady a rady, ako by ste mohli prácu získať. Nemusíte sa pritom cítiť ako prosebník. Postavte sa radšej do úlohy manažéra seba samého. Vtedy nebudete prosiť o prácu, nebudete sa cítiť dotieravo, ale jednoducho poviete - viem robiť to a to, nevieš, komu by sa mohli zísť moje služby?

-rk-
(Zdroj: www.profesia.sk, www.trhprace.sk, www.jobs.sk, www.mojapraca.sk)

Súvisiace články

Neboli nájdené žiadne súvisiace články


Návštevnosť

Spolu:241668
Včera:29
Dnes:29