Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Občania z málo podnetného prostredia

Pozývame Vás na verejnú diskusiu na tému Cirkev a Rómovia, ktorá sa uskutoční dňa 9. novembra 2015 o 17:00 hod.

Čítať ďalej...

Dňa 30. októbra 2015 nás svojou návštevou poctila Ing. Vierka Ježiková z oddelenia komunálnych služieb mesta Prešov a pre deti si pripravila zaujímavú prednášku o tom, ako to na Tehelni vyzeralo dávno predtým, ako tam bývali.

Čítať ďalej...

Pozývame Vás na Slávnostnú akadémiu, ktorá sa koná pri príležitosti 10. výročia založenia Súkromnej materskej školy Tobiáš dňa 25. októbra 2015 v PKO - Čierny orol o 14:00 hod.

Čítať ďalej...


,,PALIKERAV za návštevu" je séria talkshow organizovaná Občianskym združením ĎAKUJEM- ,,PAĽIKERAV". Vychádza z myšlienky, že ak inému venujete kúsok zo svojho času, darujete mu viac než, keď mu jednorazovo poskytne trebárs peniaze.

Čítať ďalej...

Organizácia Člověk v tísni Slovensko od roku 2010 realizuje Štipendijný program, v ktorom sa prostredníctvom príspevkov od dobrovoľných darcov snažíme zvyšovať šance detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na vyššie a kvalitné vzdelanie.

Čítať ďalej...

Ponúkame Vám možnosť doučovania v Puzzle klubovni na Svätoplukovej ulici č. 11 v neziskovej organizácii Relevant. Príďte medzi nás každý pondelok a piatok v čase od 13:30 - 16:00 hod. a zlepšite svoje vedomosti z matematiky, angličtiny a iných predmetov.

Čítať ďalej...

Správy spoza dediny je projekt, ktorý organizácia Člověk v tísni realizuje v 4 komunitných centrách prešovského kraja a je zameraný na tému diskriminácie, xenofóbie a predsudkov. Nech sa páči, prečítajte si prvé číslo novín, ktoré k tejto téme naplnili obsahom mládežníci a lokálni komunitní pracovníci.

Čítať ďalej...

Je nielen názov DVD sprievodcu pre „domovákov“, ale aj otázka, ktorú si kladú mladí „domováci“ odchádzajúci z detských domovov.
V DVD sprievodcovi podávajú výpovede piati mladí do spoločnosti začlenení „domováci“.
Rozprávajú napríklad aj o tom, aké to bolo pre nich, keď hľadali prácu, aké boli ich prvé dni v práci, aké boli prekážky, s ktorými sa stretli, ktoré boli pre nich „kameňom úrazu“. V prípade, že máte cca 20 minút, odporúčame pozrieť si ich výpovede na: www.relevant.sk/dvd-sprievodca/ .

Čítať ďalej...

Srdečne Vás všetkých pozývame na 3. ročník RÓMSKEHO FESTIVALU v Prešove, ktorý sa uskutoční 15. augusta 2015 na pódiu pri Šarišskej Galérií v Prešove.

Čítať ďalej...

Organizácia Člověk v tísni Slovensko poskytuje v nízkoprahových denných centrách svoje služby už od roku 2004, pričom postupne sa pôsobenie v lokalitách rozširovalo v rámci Prešovského samosprávneho kraja. Komunitné centrá sú denne navštevované klientami zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí oceňujú možnosť efektívneho trávenia voľného času takýmto spôsobom.

Čítať ďalej...

Návštevnosť

Spolu:240425
Včera:56
Dnes:50