Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Občania z málo podnetného prostredia

V Komunitnom centre OZ Tobiáš sa dňa 15. mája 2015 konala komunitná aktivita pod názvom: Výstava výtvarných prác - Prešov očami detí. 

Čítať ďalej...

konferencia pecovska nova ves

Bolo by nám cťou Vás osobne privítať na našej konferencii "RÓMSKA OSADA A SAMOSPRÁVA: DOBRÁ PRAX - SEN, ČI REALITA", ktorú pripravujeme v obci - najmenšej územnej jednotke, aby sme boli čo najbližšie k všetkým ľuďom, ktorí aktívne pracujú alebo spolupracujú s rómskou komunitou.

Čítať ďalej...

Kto čaká, že tu budem hodnotiť, či súdiť rómov, nech ani ďalej nečíta. Nemám na to právo tak, ako si myslím, že na to nemá právo nikto. Chcem sa skôr podeliť o nepatrný postreh, ktorý som si po pár týždňoch trávenia v blízkosti tejto komunity všimol. Nehľadiac na to, že mi to upravilo pohľad na týchto ľudí, ktorých mnohé spája, ale žiaľ aj rozdeľuje. Pretože, každý sme iný či biely, zelený a či máme nádych parížskej modrej.

Čítať ďalej...

Kendice

Prevádzkovateľ komunitného centra: Obec Kendice, Kendice 274, 082 01 vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného pracovníka1 povereného riadením komunitného centra (OPPRKC) a  jedno pracovné miesto/a pracovníka komunitného centra (PKC).

Čítať ďalej...

Videovizitka, „modernejší“ životopis či viac aktivity na sociálnych sieťach. Aj toto pomôže pri hľadaní nového zamestnania.
Ľudí, ktorí strávili celý profesionálny život a potom ich vyhodili pár rokov pred dôchodkom, je čoraz viac. A je to pre nich o to horšie, že si prácu veľmi dlho nehľadali a v podstate ani nevedia, ako na to. Vek však nemusí byť neprekonateľnou prekážkou, ak sa na svoj problém pozrú „modernejším okom“. Ak sa vás táto situácia týka, skúste týchto zopár rád.

Čítať ďalej...

Od 1. marca sa sprísňujú podmienky pre agentúrne zamestnávanie na Slovensku. Do platnosti vstupuje novela Zákonníka práce z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.
Právna norma reguluje agentúrne zamestnávanie. Do legislatívy sa zavádza princíp spoločnej zodpovednosti užívateľského zamestnávateľa a agentúry za dodržiavanie mzdových podmienok pracovníkov.

Čítať ďalej...

clovek v tiesni

Organizácia Člověk v tísni – pobočka Slovensko, zameriavajúca sa na riešenie problémov súvisiacich s problematikou sociálne vylúčených rómskych lokalít, hľadá záujemcov z oblasti pomáhajúcich profesií na pozíciu koordinátora do Komunitného centra v Kojaticiach.

Čítať ďalej...

konferencia CVZ a ETP

Člověk v tísni Slovensko a ETP Slovensko Vás pozývajú na záverečnú konferenciu k projektom "Rozvíjame komunity" a "Komunita na ceste k prosperite" 11.2.2015 v priestoroch Okresného úradu Prešov, Námestie mieru 3, Prešov.

Čítať ďalej...

Emília Rigová

Mohla zdediť kamenársku profesiu po otcovi a vyrývať obrazy Panny Márie do pomníkov. Ale stala sa z nej konceptuálna výtvarníčka. Nepatrila medzi deti, ktoré by si celé detstvo len kreslili. Jej otec vlastnil kameňosochársku firmu a keďže nemal syna, pokračovateľa rodinnej tradície hľadal medzi svojimi dcérami.

Čítať viac na romovia.sme.sk

roma education fund

Nadácia Rómsky vzdelávací fond – organizačná zložka zahraničnej nadácie Roma Education Fund – Roma Oktatási Alap (ďalej “REF”) vyhlasuje nový program zameraný na podporu rómskych študentiek stredných pedagogických škôl.

Čítať ďalej...

Návštevnosť

Spolu:240425
Včera:56
Dnes:50