Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Občania z málo podnetného prostredia

letná škola rómske deti

Podporiť rozvoj rómskej kultúry, rozvinúť talent a pomôcť sebavedomiu detí zo znevýhodneného prostredia je zámerom vzdelávacieho projektu Romano drom (Rómska cesta). Tvorivé workshopy počas letnej školy (26.7. - 10.8.) absolvuje 60 rómskych detí z osád a detských domovov. Jej vyvrcholením bude séria troch koncertov, na ktorých sa talentované deti predstavia s Českou filharmóniou.

Čítať ďalej...

Medzinárodný deň detí radi oslavujú všetky deti na svete, radi dostávajú darčeky a radi sú v centre pozornosti a záujmu dospelých.
Výnimkou nie sú ani deti z Prešova, z lokalít, ktoré sú charakterizované ako „ohrozené sociálnym vylúčením“. Oddelenie sociálnych služieb MsÚ v Prešove pripravilo pre tieto deti zábavné športové popoludnie práve pri príležitosti MDD a dňa 06.06.2014 sa stretli v priestore pri Komunitnom centre K Starej tehelni deti a rodičia z ulice Pod Hrádkom, Tarasa Ševčenka a K Starej tehelni. Bolo naozaj veselo, stretli sa tu malé deti, tínedžeri, rodičia, prišli sa pozrieť aj starí rodičia, všetko popoludní žilo, športovalo, súťažilo.

Čítať ďalej...

Štvrtý jún bol pre 9 detí a ich mentorov z Komunitného centra Ostrovany výnimočný deň. Po celoročnom zapájaní sa do aktivít organizovaných ETP Slovensko ich čakala odmena v podobe výletu do Košíc. Ten bol financovaný ako Malý projektový zámer z Európskeho sociálneho fondu ako súčasť národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorý organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Čítať ďalej...

V lokalite Stará tehelňa v Prešove, kde žije najpočetnejšia rómska komunita v meste s počtom okolo 2 000 obyvateľov, chce mesto rozšíriť komunitné centrum.
To v súčasnosti funguje v provizórnych podmienkach v unimobunkách, ktoré kapacitne nepostačujú potrebám tunajšieho marginalizovaného rómskeho etnika.

Čítať ďalej...

Zákaz kočovať vážne narušil tradície Rómov aj rodinné väzby. Pomohol však vzdelaniu aj zdravotnej starostlivosti.

„Bolo to, ako keď zavriete vtáka do klietky,“ povzdychne si 74-ročná Ludmila Lakatošová, keď si spomenie na zákaz kočovania v roku 1959. Kone kočovníkov vtedy skončili na jatkách a na družstve, vozy na smetiskách. A jej rodinu a tisíce ďalších Rómov nahnali komunisti z maringotiek do domov a panelákov.

Čítať ďalej...

Lukáš Turták s manželkou Michalou sú jednými z prvých majiteľov domu v Rankovciach, ktorý si vybudovali svojpomocne v rámci projektu Budujeme nádej.
Lukášovi pri výstavbe pomáhal najmä otec, ktorý má s prácou na stavbe skúsenosti. Dnes už manželia v dome bývajú a postupne, v rámci svojich možností si ho zariaďujú.

Čítať ďalej...

Postaviť nájomné byty bežného štandardu pre ľudí, ktorí žijú v rómskych komunitách, má možnosť 21 obcí na Slovensku. 

O príspevok môžu požiadať prostredníctvom vyhlásenej výzvy v rámci Regionálneho operačného programu.

Čítať ďalej...

Samosprávy čakajú na pokyny z úradov práce, zákon im veľmi nepomôže.


BRATISLAVA. Dávku v hmotnej núdzi si majú ľudia odpracovať. No niektoré obce nevedia, ako túto povinnosť využiť, čakajú na vysvetlenie ministerstva práce.

Čítať ďalej...

Pakistanská komunita v škótskej metropole Glasgow je napojená na Rómov zo Slovenska.

Dušan dostal od kamaráta ponuku ísť pracovať do Talianska alebo Anglicka.

„Vybral som si Anglicko, lebo kamaráta som poznal veľmi dobre a dlho,“ hovorí. „Sľúbil mi, že tam zarobím a budem mať všetko.“

Tak sa začal príbeh obete obchodovania s ľuďmi. Meno nie je pravé, aby sme chránili jeho identitu.

Čítať ďalej...

Práca je pre človeka veľmi dôležitá, človek existuje tak, že pracuje. V práci sa človek realizuje, napĺňa ho. Len práca, ktorá človeka obohacuje, môže naplniť jeho existenciu. V dnešnom svete je práca nutnosť. V bežnom slova zmysle sa práca najčastejšie chápe ako činnosť vykonávaná pre niekoho za odmenu.

Čítať ďalej...

Návštevnosť

Spolu:240425
Včera:56
Dnes:50