Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

Aktuality

Divadlo Jonáša Záborského – útvar osvetovej činnosti v Prešove v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom – odborom kultúry a Mestským úradom - oddelením kultúry a športu v Lipanoch uskutočnilo 2 okresné súťažné prehliadky detského hudobného folklóru pod názvom KREÁCIE DETSKÉHO FOLKLÓRU 2016 - 47. ročník.

Čítať ďalej...

Pozývame všetky deti a rodičov na koncert slovenského speváka Mira Jaroša venovaný najmenším.

Čítať ďalej...

Na Slovensku dnes každému tretiemu dieťaťu od 2 do 8 rokov rodičia čítajú len príležitostne alebo vôbec. Dôvody, prečo je to tak, sú rôzne: rodičia s malými deťmi sa radšej venujú iným voľnočasovým aktivitám, majú v domácnosti len málo detských kníh, nenavštevujú knižnicu, prípadne ani sami nečítajú.

Čítať ďalej...

Pozývame Vás na muzikálová rozprávka Príbeh z Tammiru, pri ktorej deti nezaspia a dospelí sa prebudia.
Divadelno-hudobno-tanečné predstavenie od tvorcov muzikálu "Farár z (M)ARSU a "Volajte ma Meggi" na motívy fantasy románu Vladimíra Štefaniča "Kráľovná z Tammiru", za ktorý získal Cenu Ivana Kraska za debut roka 2009.

Čítať ďalej...

„Týždeň uvedomenia si mozgu“ (z anglického originálu „Brain Awareness Week“) je medzinárodná akcia, ktorej cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog. Týždeň mozgu 2016 prebieha v tomto roku v dňoch 14.-20. marec. Do akcie sa zapojili aj prešovské nadané deti, žiaci so všeobecným intelektovým nadaním zo základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove.

Čítať ďalej...

OZ Podaj ďalej v spolupráci s PKO Prešov, Kaviarnička a Mabaj Energy o.z. organizujú akciu Podaj ďalej knihu, ktorá sa uskutoČní 16. marca 2016 od 15:30 do 18:00 hod. v Carfaffovej väznici (vchod z Jarkovej ulice).

Čítať ďalej...

Občianske združenie MyMamy spustilo vlani v septembri projekt s názvom Slovensko bez násilia páchaného na ženách, ktorý potrvá 20 mesiacov do apríla 2017.
Získal podporu z Nórskeho finančného mechanizmu takmer 452 000 eur, čo je 90 percent celkových nákladov, vlastné náklady tvoria desať percent.

Čítať ďalej...

Až 58 materských škôl zo 48 miest a obcí Slovenska sa zapojilo do celoeurópskeho výtvarného projektu Eurorozprávky, ktorý iniciovali prešovské učiteľky. Škôlkari výtvarne spracovávajú rozprávky európskych krajín.

Čítať ďalej...

Milé rodiny, čakatelia, sympatizanti,

pozývame Vás na ďalšie spoločné stretnutie Od emócií k poznaniu, ktoré sa uskutoční 18. marca 2016 om 16:30 hod. v Centre Návrat, Svätoplukova 12, Prešov.

Čítať ďalej...

Rodinné centrum Emerka v Prešove Vás pozýva na Besedu o barefoot-e, ktorá sa uskutoční 14. marca 2016 od 10:30 do 12:00 hod.

Čítať ďalej...

Návštevnosť

Spolu:245422
Včera:25
Dnes:1