Internetová poradňa SP Internetová poradňa SP

POZVÁNKA pre všetkých, ktorí sa zúčastňujú, alebo sa chcú spolu s nami podieľať na príprave a smerovaní Synapsie - prešovskej siete partnerov na pomoc rodine, deťom a mládeži v ohrození.

 

Stretnutie Synapsie
sa uskutoční
29. januára 2015 o 13:00 hod.
v zasadačke MsÚ Prešov,
Jarková 26, 1. Poschodie

Témy stretnutia:

  • 1.téma

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 13/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov
Mgr. Beáta Horváthová, vedúca Oddelenia sociálnych služieb, MsÚ Prešov
PhDr. Jana Zakarovská, vedúca referátu starostlivosti o seniorov a opatrovateľskej služby, MsÚ Prešov

  • 2. téma

Kompetencie pracovníkov oddelenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately
Ing. Anna Liesenerová, Oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, ÚPSVaR Prešov

Zároveň pozývame všetky organizácie a všetkých, ktorí by chceli byť aktívni v rámci tohto neformálneho dobrovoľného združenia organizácií, ktoré svojimi jednotlivými a spoločnými aktivitami prispievajú k efektívnej pomoci rodinám v kríze na území mesta Prešov.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

pozvánka synapsia 01-2015

zverejnila: -rk-

Súvisiace články

Neboli nájdené žiadne súvisiace články


Návštevnosť

Spolu:245527
Včera:49
Dnes:0